Porsgrunn Folkets Hus AS
Juridisk navn:  Porsgrunn Folkets Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35930040
c/o Schanke Eiendom AS Storgata 112 c/o Schanke Eiendom AS Storgata 112 Fax: 35930041
3921 Porsgrunn 3921 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 980344614
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Evjen Revisjon As
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.29%
Resultat  
  
-81.82%
Egenkapital  
  
1.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.410.000 2.331.000 2.333.000 2.286.000 2.442.000
Resultat: 60.000 330.000 222.000 156.000 303.000
Egenkapital: 3.753.000 3.707.000 3.449.000 3.371.000 3.274.000
Regnskap for  Porsgrunn Folkets Hus AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.410.000 2.331.000 2.333.000 2.286.000 2.442.000
Driftskostnader -3.291.000 -1.885.000 -1.841.000 -1.842.000 -1.807.000
Driftsresultat 119.000 446.000 493.000 444.000 635.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -60.000 -116.000 -273.000 -290.000 -336.000
Finans -60.000 -115.000 -271.000 -288.000 -332.000
Resultat før skatt 60.000 330.000 222.000 156.000 303.000
Skattekostnad -13.000 -73.000 34.000 48.000 9.000
Årsresultat 47.000 257.000 256.000 204.000 312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.323.000 14.248.000 14.304.000 14.593.000 14.883.000
Sum omløpsmidler 208.000 161.000 193.000 219.000 482.000
Sum eiendeler 16.531.000 14.409.000 14.497.000 14.812.000 15.365.000
Sum opptjent egenkapital 1.162.000 1.115.000 858.000 780.000 683.000
Sum egenkapital 3.753.000 3.707.000 3.449.000 3.371.000 3.274.000
Sum langsiktig gjeld 11.557.000 10.398.000 10.158.000 10.885.000 11.607.000
Sum kortsiktig gjeld 1.220.000 306.000 890.000 556.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 16.530.000 14.410.000 14.497.000 14.812.000 15.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 386.000 2.052.000 2.333.000 2.286.000 2.442.000
Andre inntekter 3.024.000 280.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.410.000 2.331.000 2.333.000 2.286.000 2.442.000
Varekostnad -17.000 0 0 0
Lønninger -145.000 -188.000 -147.000 -137.000 -130.000
Avskrivning -323.000 -263.000 -290.000 -290.000 -290.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.823.000 -1.417.000 -1.404.000 -1.415.000 -1.387.000
Driftskostnader -3.291.000 -1.885.000 -1.841.000 -1.842.000 -1.807.000
Driftsresultat 119.000 446.000 493.000 444.000 635.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -60.000 -116.000 -273.000 -290.000 -336.000
Finans -60.000 -115.000 -271.000 -288.000 -332.000
Konsernbidrag 0 -177.000 -107.000 -196.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 257.000 256.000 204.000 312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.221.000 14.066.000 14.019.000 14.195.000 14.371.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 183.000 283.000 397.000 511.000
Sum varige driftsmidler 16.323.000 14.248.000 14.302.000 14.591.000 14.881.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 16.323.000 14.248.000 14.304.000 14.593.000 14.883.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 94.000 113.000 45.000 17.000
Andre fordringer 92.000 35.000 29.000 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 33.000 51.000 163.000 453.000
Sum omløpsmidler 208.000 161.000 193.000 219.000 482.000
Sum eiendeler 16.531.000 14.409.000 14.497.000 14.812.000 15.365.000
Sum opptjent egenkapital 1.162.000 1.115.000 858.000 780.000 683.000
Sum egenkapital 3.753.000 3.707.000 3.449.000 3.371.000 3.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.958.000 1.887.000 1.873.000 1.960.000 2.042.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 542.000 291.000 261.000
Sum langsiktig gjeld 11.557.000 10.398.000 10.158.000 10.885.000 11.607.000
Leverandørgjeld 1.163.000 120.000 153.000 109.000 40.000
Betalbar skatt 59.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 34.000 56.000 29.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 94.000 139.000 127.000 134.000
Sum kortsiktig gjeld 1.220.000 306.000 890.000 556.000 484.000
Sum gjeld og egenkapital 16.530.000 14.410.000 14.497.000 14.812.000 15.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.012.000 -145.000 -697.000 -337.000 -2.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.2 0.4 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.2 0.4 1
Soliditet 22.7 25.7 23.8 22.8 21.3
Resultatgrad 3.5 19.1 21.1 19.4 2
Rentedekningsgrad 2.0 3.8 1.8 1.5 1.9
Gjeldsgrad 3.4 2.9 3.2 3.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 0.7 3.1 3.4 3 4.2
Signatur
27.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex