Porsgrunn Eiendom As
Juridisk navn:  Porsgrunn Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o LK-HK AS v/Lasse Kittilsen Moldhaugvegen 12E c/o LK-HK AS v/Lasse Kittilsen Moldhaugvegen 12E Fax:
3919 Porsgrunn 3919 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 914751357
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/6/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.6%
Resultat  
  
244.06%
Egenkapital  
  
79.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.347.000 2.310.000 2.208.000 2.208.000 1.920.000
Resultat: 695.000 202.000 194.000 305.000 167.000
Egenkapital: 1.226.000 683.000 526.000 369.000 133.000
Regnskap for  Porsgrunn Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.347.000 2.310.000 2.208.000 2.208.000 1.920.000
Driftskostnader -1.169.000 -1.365.000 -1.293.000 -1.170.000 -1.011.000
Driftsresultat 1.178.000 945.000 915.000 1.038.000 909.000
Finansinntekter 5.000 11.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -488.000 -754.000 -725.000 -737.000 -748.000
Finans -483.000 -743.000 -721.000 -733.000 -742.000
Resultat før skatt 695.000 202.000 194.000 305.000 167.000
Skattekostnad -153.000 -44.000 -38.000 -69.000 -33.000
Årsresultat 542.000 158.000 156.000 237.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.322.000 22.112.000 22.902.000 23.692.000 23.994.000
Sum omløpsmidler 1.887.000 1.247.000 926.000 990.000 1.637.000
Sum eiendeler 23.209.000 23.359.000 23.828.000 24.682.000 25.631.000
Sum opptjent egenkapital 1.196.000 653.000 496.000 339.000 103.000
Sum egenkapital 1.226.000 683.000 526.000 369.000 133.000
Sum langsiktig gjeld 21.832.000 22.239.000 23.020.000 24.021.000 24.993.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 437.000 282.000 291.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 23.209.000 23.359.000 23.828.000 24.681.000 25.631.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.347.000 2.310.000 2.208.000 2.208.000 1.920.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.347.000 2.310.000 2.208.000 2.208.000 1.920.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -228.000 -342.000 -342.000 -342.000 -171.000
Avskrivning -790.000 -790.000 -790.000 -787.000 -774.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -233.000 -161.000 -41.000 -66.000
Driftskostnader -1.169.000 -1.365.000 -1.293.000 -1.170.000 -1.011.000
Driftsresultat 1.178.000 945.000 915.000 1.038.000 909.000
Finansinntekter 5.000 11.000 4.000 4.000 6.000
Finanskostnader -488.000 -754.000 -725.000 -737.000 -748.000
Finans -483.000 -743.000 -721.000 -733.000 -742.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 542.000 158.000 156.000 237.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.322.000 22.112.000 22.902.000 23.692.000 23.994.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.322.000 22.112.000 22.902.000 23.692.000 23.994.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.322.000 22.112.000 22.902.000 23.692.000 23.994.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 0 0 0 0
Andre fordringer 34.000 195.000 6.000 6.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.847.000 1.052.000 920.000 985.000 1.636.000
Sum omløpsmidler 1.887.000 1.247.000 926.000 990.000 1.637.000
Sum eiendeler 23.209.000 23.359.000 23.828.000 24.682.000 25.631.000
Sum opptjent egenkapital 1.196.000 653.000 496.000 339.000 103.000
Sum egenkapital 1.226.000 683.000 526.000 369.000 133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 310.000 184.000 140.000 101.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.832.000 22.239.000 23.020.000 24.021.000 24.993.000
Leverandørgjeld 27.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 27.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 394.000 282.000 291.000 78.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 42.000 0 0 427.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 437.000 282.000 291.000 505.000
Sum gjeld og egenkapital 23.209.000 23.359.000 23.828.000 24.681.000 25.631.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.736.000 810.000 644.000 699.000 1.132.000
Likviditetsgrad 1 12.5 2.9 3.3 3.4 3.2
Likviditetsgrad 2 12.5 2.9 3.3 3.4 3.2
Soliditet 5.3 2.9 2.2 1.5 0.5
Resultatgrad 50.2 40.9 41.4 4 47.3
Rentedekningsgrad 2.4 1.3 1.3 1.4 1.2
Gjeldsgrad 17.9 33.2 44.3 65.9 191.7
Total kapitalrentabilitet 5.1 4.1 3.9 4.2 3.6
Signatur
12.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex