Porsgrunn Boligstiftelse
Juridisk navn:  Porsgrunn Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35552016
Porselensvegen 18 Porselensvegen 18 Fax: 35556984
3920 Porsgrunn 3920 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 950197730
Aksjekapital: 65.007 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/23/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.28%
Resultat  
  
125.81%
Egenkapital  
  
12.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 40.328.000 38.306.000 35.585.000 35.171.000 34.367.000
Resultat: 8.549.000 3.786.000 -16.865.000 -733.000 8.274.000
Egenkapital: 77.341.000 68.792.000 65.007.000 81.872.000 82.604.000
Regnskap for  Porsgrunn Boligstiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 40.328.000 38.306.000 35.585.000 35.171.000 34.367.000
Driftskostnader -29.866.000 -32.050.000 -50.269.000 -33.726.000 -23.522.000
Driftsresultat 10.462.000 6.256.000 -14.684.000 1.445.000 10.846.000
Finansinntekter 15.000 31.000 204.000 388.000 265.000
Finanskostnader -1.928.000 -2.501.000 -2.385.000 -2.567.000 -2.836.000
Finans -1.913.000 -2.470.000 -2.181.000 -2.179.000 -2.571.000
Resultat før skatt 8.549.000 3.786.000 -16.865.000 -733.000 8.274.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.549.000 3.786.000 -16.865.000 -733.000 8.274.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.345.000 160.013.000 164.966.000 168.774.000 171.634.000
Sum omløpsmidler 7.507.000 4.093.000 3.699.000 28.050.000 30.007.000
Sum eiendeler 161.852.000 164.106.000 168.665.000 196.824.000 201.641.000
Sum opptjent egenkapital 49.303.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 77.341.000 68.792.000 65.007.000 81.872.000 82.604.000
Sum langsiktig gjeld 78.679.000 89.363.000 97.918.000 106.360.000 114.754.000
Sum kortsiktig gjeld 5.831.000 5.951.000 5.740.000 8.593.000 4.283.000
Sum gjeld og egenkapital 161.851.000 164.106.000 168.665.000 196.825.000 201.641.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 38.210.000 35.384.000 34.758.000 34.206.000
Andre inntekter 40.328.000 96.000 201.000 412.000 161.000
Driftsinntekter 40.328.000 38.306.000 35.585.000 35.171.000 34.367.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.534.000 -4.192.000 -3.877.000 -3.122.000 -2.873.000
Avskrivning -4.905.000 -4.952.000 -4.952.000 -4.860.000 -4.869.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.427.000 -22.906.000 -41.440.000 -25.744.000 -15.780.000
Driftskostnader -29.866.000 -32.050.000 -50.269.000 -33.726.000 -23.522.000
Driftsresultat 10.462.000 6.256.000 -14.684.000 1.445.000 10.846.000
Finansinntekter 15.000 31.000 204.000 388.000 265.000
Finanskostnader -1.928.000 -2.501.000 -2.385.000 -2.567.000 -2.836.000
Finans -1.913.000 -2.470.000 -2.181.000 -2.179.000 -2.571.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.549.000 3.786.000 -16.865.000 -733.000 8.274.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 154.013.000 159.583.000 164.437.000 168.516.000 171.314.000
Maskiner anlegg 332.000 430.000 529.000 259.000 320.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 154.345.000 160.013.000 164.966.000 168.774.000 171.634.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 154.345.000 160.013.000 164.966.000 168.774.000 171.634.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.499.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 982.000 768.000 705.000 1.055.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.008.000 3.111.000 2.931.000 27.345.000 28.952.000
Sum omløpsmidler 7.507.000 4.093.000 3.699.000 28.050.000 30.007.000
Sum eiendeler 161.852.000 164.106.000 168.665.000 196.824.000 201.641.000
Sum opptjent egenkapital 49.303.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 77.341.000 68.792.000 65.007.000 81.872.000 82.604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.679.000 89.363.000 97.918.000 106.360.000 114.754.000
Leverandørgjeld 3.940.000 4.065.000 3.973.000 0 0
Betalbar skatt 0 1.886.000 1.768.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 922.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 970.000 0 0 8.593.000 4.283.000
Sum kortsiktig gjeld 5.831.000 5.951.000 5.740.000 8.593.000 4.283.000
Sum gjeld og egenkapital 161.851.000 164.106.000 168.665.000 196.825.000 201.641.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.676.000 -1.858.000 -2.041.000 19.457.000 25.724.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.7 0.6 3.3 7
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 0.6 3.3 7
Soliditet 47.8 41.9 38.5 41.6 4
Resultatgrad 25.9 16.3 -41.3 4.1 31.6
Rentedekningsgrad 5.4 2.5 -6.2 0.6 3.8
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.6 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 6.5 3.8 -8.6 0.9 5.5
Signatur
21.08.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.08.2007
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex