Porsgrunn Armering AS
Juridisk navn:  Porsgrunn Armering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90875386
Hovet Ring 24 Hovet Ring 24 Fax:
3931 Porsgrunn 3931 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 942249799
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/1/1986
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.29%
Resultat  
  
3.42%
Egenkapital  
  
17.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.364.000 3.195.000 2.676.000 3.614.000 4.354.000
Resultat: 726.000 702.000 552.000 1.021.000 1.215.000
Egenkapital: 441.000 374.000 327.000 300.000 274.000
Regnskap for  Porsgrunn Armering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.364.000 3.195.000 2.676.000 3.614.000 4.354.000
Driftskostnader -2.643.000 -2.498.000 -2.131.000 -2.596.000 -3.140.000
Driftsresultat 721.000 696.000 546.000 1.019.000 1.214.000
Finansinntekter 5.000 5.000 6.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 6.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 726.000 702.000 552.000 1.021.000 1.215.000
Skattekostnad -160.000 -154.000 -126.000 -245.000 -303.000
Årsresultat 566.000 547.000 426.000 776.000 911.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 135.000 277.000 646.000 351.000 426.000
Sum omløpsmidler 1.686.000 1.310.000 859.000 1.839.000 1.999.000
Sum eiendeler 1.821.000 1.587.000 1.505.000 2.190.000 2.425.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 274.000 227.000 200.000 174.000
Sum egenkapital 441.000 374.000 327.000 300.000 274.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 16.000 27.000 16.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 1.370.000 1.197.000 1.152.000 1.874.000 2.127.000
Sum gjeld og egenkapital 1.821.000 1.587.000 1.506.000 2.190.000 2.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.363.000 3.108.000 2.676.000 3.614.000 4.305.000
Andre inntekter 1.000 87.000 0 0 49.000
Driftsinntekter 3.364.000 3.195.000 2.676.000 3.614.000 4.354.000
Varekostnad -221.000 -626.000 -44.000 -233.000 -62.000
Lønninger -2.074.000 -1.560.000 -1.787.000 -2.075.000 -2.762.000
Avskrivning -21.000 -122.000 -44.000 -96.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -190.000 -256.000 -192.000 -203.000
Driftskostnader -2.643.000 -2.498.000 -2.131.000 -2.596.000 -3.140.000
Driftsresultat 721.000 696.000 546.000 1.019.000 1.214.000
Finansinntekter 5.000 5.000 6.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 6.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 -400.000 -750.000 -900.000
Årsresultat 566.000 547.000 426.000 776.000 911.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 56.000 28.000 646.000 351.000 426.000
Sum varige driftsmidler 56.000 28.000 646.000 351.000 426.000
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 249.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 135.000 277.000 646.000 351.000 426.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 704.000 587.000 339.000 295.000 739.000
Andre fordringer 135.000 56.000 3.000 35.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 846.000 667.000 517.000 1.509.000 1.228.000
Sum omløpsmidler 1.686.000 1.310.000 859.000 1.839.000 1.999.000
Sum eiendeler 1.821.000 1.587.000 1.505.000 2.190.000 2.425.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 274.000 227.000 200.000 174.000
Sum egenkapital 441.000 374.000 327.000 300.000 274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 16.000 27.000 16.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 16.000 27.000 16.000 23.000
Leverandørgjeld 3.000 5.000 1.000 0 22.000
Betalbar skatt 166.000 165.000 115.000 252.000 288.000
Skyldig offentlige avgifter 582.000 438.000 579.000 656.000 731.000
Utbytte -500.000 -500.000 -400.000 -750.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 119.000 89.000 57.000 215.000 187.000
Sum kortsiktig gjeld 1.370.000 1.197.000 1.152.000 1.874.000 2.127.000
Sum gjeld og egenkapital 1.821.000 1.587.000 1.506.000 2.190.000 2.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 316.000 113.000 -293.000 -35.000 -128.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.7 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.7 1 0.9
Soliditet 24.2 23.6 21.7 13.7 11.3
Resultatgrad 21.4 21.8 20.4 28.2 27.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.1 3.2 3.6 6.3 7.8
Total kapitalrentabilitet 39.9 44.2 36.7 46.6 50.1
Signatur
26.02.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex