Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pn Lagerhotell As
Juridisk navn:  Pn Lagerhotell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94150572
Victorias Vei 13 Doneheia 112 Fax:
4515 Mandal 4516 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 994691635
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/29/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.07%
Resultat  
  
103.03%
Egenkapital  
  
6.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 849.000 713.000 486.000 602.000 464.000
Resultat: 134.000 66.000 -26.000 258.000 34.000
Egenkapital: 1.607.000 1.503.000 1.463.000 1.480.000 1.281.000
Regnskap for  Pn Lagerhotell As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 849.000 713.000 486.000 602.000 464.000
Driftskostnader -587.000 -456.000 -395.000 -225.000 -276.000
Driftsresultat 262.000 256.000 90.000 376.000 188.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -129.000 -190.000 -117.000 -119.000 -153.000
Finans -128.000 -190.000 -116.000 -119.000 -153.000
Resultat før skatt 134.000 66.000 -26.000 258.000 34.000
Skattekostnad -29.000 -26.000 8.000 -58.000 -29.000
Årsresultat 104.000 40.000 -17.000 199.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.819.000 5.929.000 5.777.000 5.749.000 5.470.000
Sum omløpsmidler 497.000 401.000 313.000 619.000 922.000
Sum eiendeler 6.316.000 6.330.000 6.090.000 6.368.000 6.392.000
Sum opptjent egenkapital 1.007.000 903.000 863.000 880.000 681.000
Sum egenkapital 1.607.000 1.503.000 1.463.000 1.480.000 1.281.000
Sum langsiktig gjeld 3.485.000 3.630.000 3.752.000 3.933.000 4.069.000
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000 1.196.000 875.000 954.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 6.315.000 6.329.000 6.090.000 6.367.000 6.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 389.000 92.000 59.000 60.000 365.000
Andre inntekter 461.000 621.000 428.000 542.000 98.000
Driftsinntekter 849.000 713.000 486.000 602.000 464.000
Varekostnad -24.000 -79.000 -10.000 0 -69.000
Lønninger -102.000 0 0 0 0
Avskrivning -182.000 -175.000 -141.000 -122.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -279.000 -202.000 -244.000 -103.000 -154.000
Driftskostnader -587.000 -456.000 -395.000 -225.000 -276.000
Driftsresultat 262.000 256.000 90.000 376.000 188.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -129.000 -190.000 -117.000 -119.000 -153.000
Finans -128.000 -190.000 -116.000 -119.000 -153.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 40.000 -17.000 199.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.857.000 4.938.000 5.020.000 5.029.000 4.981.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 612.000 691.000 405.000 393.000 187.000
Sum varige driftsmidler 5.469.000 5.629.000 5.425.000 5.422.000 5.168.000
Sum finansielle anleggsmidler 350.000 300.000 352.000 327.000 302.000
Sum anleggsmidler 5.819.000 5.929.000 5.777.000 5.749.000 5.470.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 96.000 68.000 68.000 166.000 110.000
Andre fordringer 14.000 32.000 17.000 14.000 42.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 387.000 301.000 228.000 438.000 769.000
Sum omløpsmidler 497.000 401.000 313.000 619.000 922.000
Sum eiendeler 6.316.000 6.330.000 6.090.000 6.368.000 6.392.000
Sum opptjent egenkapital 1.007.000 903.000 863.000 880.000 681.000
Sum egenkapital 1.607.000 1.503.000 1.463.000 1.480.000 1.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 86.000 79.000 53.000 81.000 69.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.485.000 3.630.000 3.752.000 3.933.000 4.069.000
Leverandørgjeld 11.000 1.000 1.000 6.000 20.000
Betalbar skatt 23.000 0 19.000 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter 136.000 2.000 33.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.053.000 1.193.000 821.000 900.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 1.223.000 1.196.000 875.000 954.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 6.315.000 6.329.000 6.090.000 6.367.000 6.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -726.000 -795.000 -562.000 -335.000 -120.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.4 0.6 0.9
Soliditet 25.4 23.7 2 23.2 2
Resultatgrad 30.9 35.9 18.5 62.5 40.5
Rentedekningsgrad 2.0 1.3 0.8 3.2 1.2
Gjeldsgrad 2.9 3.2 3.2 3.3 4
Total kapitalrentabilitet 4.2 4 1.5 5.9 2.9
Signatur
12.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex