Plater-Beregninger-Maskiner AS
Juridisk navn:  Plater-Beregninger-Maskiner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62541414
Øvre 13 Øvre 13 Fax: 62541410
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 984885881
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 9/9/2002 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Accountor Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.56%
Resultat  
  
-19.28%
Egenkapital  
  
5.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 81.378.000 81.837.000 94.940.000 85.062.000 65.263.000
Resultat: 11.771.000 14.583.000 15.797.000 15.316.000 8.047.000
Egenkapital: 12.238.000 11.652.000 12.295.000 11.725.000 10.739.000
Regnskap for  Plater-Beregninger-Maskiner AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 81.378.000 81.837.000 94.940.000 85.062.000 65.263.000
Driftskostnader -69.841.000 -67.388.000 -79.246.000 -69.748.000 -57.377.000
Driftsresultat 11.536.000 14.449.000 15.693.000 15.314.000 7.886.000
Finansinntekter 392.000 412.000 347.000 305.000 475.000
Finanskostnader -157.000 -278.000 -243.000 -302.000 -314.000
Finans 235.000 134.000 104.000 3.000 161.000
Resultat før skatt 11.771.000 14.583.000 15.797.000 15.316.000 8.047.000
Skattekostnad -2.604.000 -3.392.000 -3.827.000 -3.830.000 -2.070.000
Årsresultat 9.167.000 11.191.000 11.970.000 11.486.000 5.977.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.133.000 2.247.000 1.028.000 1.414.000 1.282.000
Sum omløpsmidler 27.151.000 31.604.000 38.478.000 30.359.000 21.238.000
Sum eiendeler 29.284.000 33.851.000 39.506.000 31.773.000 22.520.000
Sum opptjent egenkapital 12.138.000 11.552.000 12.195.000 11.625.000 10.639.000
Sum egenkapital 12.238.000 11.652.000 12.295.000 11.725.000 10.739.000
Sum langsiktig gjeld 1.089.000 1.402.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.956.000 20.798.000 27.210.000 20.048.000 11.781.000
Sum gjeld og egenkapital 29.283.000 33.852.000 39.505.000 31.773.000 22.520.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.378.000 81.324.000 94.940.000 85.062.000 65.263.000
Andre inntekter 0 513.000 0 0 0
Driftsinntekter 81.378.000 81.837.000 94.940.000 85.062.000 65.263.000
Varekostnad -58.810.000 -56.518.000 -68.134.000 -58.961.000 -47.353.000
Lønninger -5.667.000 -5.402.000 -5.728.000 -5.246.000 -5.025.000
Avskrivning -573.000 -469.000 -409.000 -409.000 -218.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.791.000 -4.999.000 -4.975.000 -5.132.000 -4.781.000
Driftskostnader -69.841.000 -67.388.000 -79.246.000 -69.748.000 -57.377.000
Driftsresultat 11.536.000 14.449.000 15.693.000 15.314.000 7.886.000
Finansinntekter 392.000 412.000 347.000 305.000 475.000
Finanskostnader -157.000 -278.000 -243.000 -302.000 -314.000
Finans 235.000 134.000 104.000 3.000 161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 9.167.000 11.191.000 11.970.000 11.486.000 5.977.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 244.000 315.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 532.000 207.000 310.000 414.000 0
Driftsløsøre 1.357.000 1.726.000 718.000 1.000.000 1.282.000
Sum varige driftsmidler 1.889.000 1.933.000 1.028.000 1.414.000 1.282.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.133.000 2.247.000 1.028.000 1.414.000 1.282.000
Varebeholdning 28.000 28.000 15.000 22.000 20.000
Kundefordringer 5.522.000 7.538.000 8.392.000 4.690.000 9.201.000
Andre fordringer 1.499.000 1.550.000 3.145.000 1.412.000 1.305.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.901.000 19.287.000 25.926.000 24.234.000 10.712.000
Sum omløpsmidler 27.151.000 31.604.000 38.478.000 30.359.000 21.238.000
Sum eiendeler 29.284.000 33.851.000 39.506.000 31.773.000 22.520.000
Sum opptjent egenkapital 12.138.000 11.552.000 12.195.000 11.625.000 10.639.000
Sum egenkapital 12.238.000 11.652.000 12.295.000 11.725.000 10.739.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.089.000 1.402.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000.000 14.000.000 15.000.000 14.000.000 6.500.000
Sum langsiktig gjeld 1.089.000 1.402.000 0 0 0
Leverandørgjeld 543.000 429.000 1.546.000 1.505.000 1.818.000
Betalbar skatt 113.000 38.000 227.000 330.000 315.000
Skyldig offentlige avgifter 2.629.000 3.584.000 4.018.000 1.121.000 801.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.671.000 2.747.000 6.419.000 3.092.000 2.347.000
Sum kortsiktig gjeld 15.956.000 20.798.000 27.210.000 20.048.000 11.781.000
Sum gjeld og egenkapital 29.283.000 33.852.000 39.505.000 31.773.000 22.520.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.195.000 10.806.000 11.268.000 10.311.000 9.457.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1.4 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1.4 1.5 1.9
Soliditet 41.8 34.4 31.1 36.9 47.7
Resultatgrad 14.2 17.7 16.5 1 12.1
Rentedekningsgrad 73.5 5 64.6 50.7 26.6
Gjeldsgrad 1.4 1.9 2.2 1.7 1.1
Total kapitalrentabilitet 40.7 43.9 40.6 49.2 37.1
Signatur
25.09.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.09.2012
PROKURA HVER FOR SEG
ULF NORDHAGEN
BJØRN NORUM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex