Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Pinsemenigheten Evangeliehuset
Juridisk navn:  Pinsemenigheten Evangeliehuset
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51493870
Gamle Eigerøyveien 34 Gamle Eigerøyveien 34 Fax:
4373 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 871491232
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.13%
Resultat  
  
-61.73%
Egenkapital  
  
0.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.656.000 6.889.000 7.458.000 7.509.000 7.904.000
Resultat: 31.000 81.000 369.000 -625.000 -52.000
Egenkapital: 6.383.000 6.368.000 6.298.000 5.939.000 6.575.000
Regnskap for  Pinsemenigheten Evangeliehuset
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.656.000 6.889.000 7.458.000 7.509.000 7.904.000
Driftskostnader -7.350.000 -6.440.000 -6.566.000 -7.711.000 -7.499.000
Driftsresultat 306.000 450.000 892.000 -202.000 405.000
Finansinntekter 11.000 11.000 12.000 11.000 14.000
Finanskostnader -287.000 -381.000 0 -435.000 -471.000
Finans -276.000 -370.000 -524.000 -424.000 -457.000
Resultat før skatt 31.000 81.000 369.000 -625.000 -52.000
Skattekostnad -16.000 -11.000 -9000 -12.000 -12.000
Årsresultat 15.000 70.000 360.000 -636.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.317.000 31.023.000 32.330.000 32.330.000 32.908.000
Sum omløpsmidler 1.263.000 1.506.000 826.000 967.000 512.000
Sum eiendeler 31.580.000 32.529.000 32.996.000 33.297.000 33.420.000
Sum opptjent egenkapital 6.383.000 6.368.000 6.298.000 5.939.000 0
Sum egenkapital 6.383.000 6.368.000 6.298.000 5.939.000 6.575.000
Sum langsiktig gjeld 24.102.000 25.015.000 25.669.000 26.063.000 25.921.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 1.146.000 1.028.000 1.296.000 924.000
Sum gjeld og egenkapital 31.580.000 32.529.000 32.996.000 33.298.000 33.420.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.637.000 3.133.000 3.511.000 3.391.000 5.430.000
Andre inntekter 4.019.000 3.756.000 3.948.000 4.118.000 2.474.000
Driftsinntekter 7.656.000 6.889.000 7.458.000 7.509.000 7.904.000
Varekostnad -1.263.000 -1.094.000 -1.321.000 -1.308.000 -1.732.000
Lønninger -2.747.000 -2.213.000 -2.214.000 -3.163.000 -3.176.000
Avskrivning -904.000 -878.000 -865.000 -861.000 -848.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.436.000 -2.255.000 -2.166.000 -2.379.000 -1.743.000
Driftskostnader -7.350.000 -6.440.000 -6.566.000 -7.711.000 -7.499.000
Driftsresultat 306.000 450.000 892.000 -202.000 405.000
Finansinntekter 11.000 11.000 12.000 11.000 14.000
Finanskostnader -287.000 -381.000 0 -435.000 -471.000
Finans -276.000 -370.000 -524.000 -424.000 -457.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 15.000 70.000 360.000 -636.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 28.423.000 28.876.000 31.365.000 30.132.000 30.472.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.634.000 1.887.000 31.625.000 2.099.000 2.336.000
Sum varige driftsmidler 30.057.000 30.762.000 1.861.000 32.230.000 32.808.000
Sum finansielle anleggsmidler 260.000 260.000 160.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 30.317.000 31.023.000 32.330.000 32.330.000 32.908.000
Varebeholdning 87.000 88.000 140.000 58.000 62.000
Kundefordringer 152.000 227.000 284.000 205.000 109.000
Andre fordringer 68.000 71.000 121.000 129.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 956.000 1.120.000 826.000 575.000 291.000
Sum omløpsmidler 1.263.000 1.506.000 826.000 967.000 512.000
Sum eiendeler 31.580.000 32.529.000 32.996.000 33.297.000 33.420.000
Sum opptjent egenkapital 6.383.000 6.368.000 6.298.000 5.939.000 0
Sum egenkapital 6.383.000 6.368.000 6.298.000 5.939.000 6.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.102.000 25.015.000 25.669.000 26.063.000 25.921.000
Leverandørgjeld 422.000 560.000 332.000 486.000 215.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 287.000 206.000 173.000 253.000 236.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 387.000 380.000 523.000 557.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 1.095.000 1.146.000 1.028.000 1.296.000 924.000
Sum gjeld og egenkapital 31.580.000 32.529.000 32.996.000 33.298.000 33.420.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 360.000 -329.000 -412.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.7 0.5
Soliditet 20.2 19.6 17.8 19.7
Resultatgrad 4.0 6.5 -2.7 5.1
Rentedekningsgrad 1.1 1.2 -0.5 0.9
Gjeldsgrad 3.9 4.1 4.6 4.1
Total kapitalrentabilitet 1.0 1.4 -0.6 1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex