Petter & Pia As
Juridisk navn:  Petter & Pia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94796118
Kleivbrottet 3 Kleivbrottet 3 Fax:
3084 Holmestrand 3084 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 993424684
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/8/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Re Revisjon As
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
37.04%
Resultat  
  
-4.66%
Egenkapital  
  
49.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 13.804.000 10.073.000 5.103.000 4.482.000 6.782.000
Resultat: 1.411.000 1.480.000 231.000 -120.000 85.000
Egenkapital: 3.251.000 2.178.000 1.024.000 808.000 928.000
Regnskap for  Petter & Pia As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 13.804.000 10.073.000 5.103.000 4.482.000 6.782.000
Driftskostnader -12.384.000 -8.581.000 -4.844.000 -4.582.000 -6.691.000
Driftsresultat 1.420.000 1.492.000 259.000 -100.000 91.000
Finansinntekter 4.000 -2.000 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -10.000 -27.000 -21.000 -5.000
Finans -9.000 -12.000 -27.000 -21.000 -5.000
Resultat før skatt 1.411.000 1.480.000 231.000 -120.000 85.000
Skattekostnad -338.000 -326.000 -15.000 0 -24.000
Årsresultat 1.073.000 1.154.000 216.000 -120.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.700.000 3.267.000 1.777.000 1.635.000 1.903.000
Sum eiendeler 4.700.000 3.267.000 1.777.000 1.635.000 1.903.000
Sum opptjent egenkapital 3.151.000 2.078.000 924.000 708.000 828.000
Sum egenkapital 3.251.000 2.178.000 1.024.000 808.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 142.000 142.000 400.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 946.000 352.000 828.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 4.700.000 3.266.000 1.776.000 1.636.000 1.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.804.000 10.072.000 5.093.000 4.296.000 6.782.000
Andre inntekter 11.000 186.000 0
Driftsinntekter 13.804.000 10.073.000 5.103.000 4.482.000 6.782.000
Varekostnad -7.852.000 -5.657.000 -3.408.000 -2.789.000 -4.038.000
Lønninger -1.421.000 -807.000 -556.000 -1.123.000 -1.610.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.111.000 -2.117.000 -880.000 -670.000 -1.043.000
Driftskostnader -12.384.000 -8.581.000 -4.844.000 -4.582.000 -6.691.000
Driftsresultat 1.420.000 1.492.000 259.000 -100.000 91.000
Finansinntekter 4.000 -2.000 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -10.000 -27.000 -21.000 -5.000
Finans -9.000 -12.000 -27.000 -21.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.073.000 1.154.000 216.000 -120.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 3.432.000 1.728.000 1.388.000 1.426.000 1.508.000
Kundefordringer 86.000 15.000 0 99.000 327.000
Andre fordringer 123.000 17.000 20.000 16.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.060.000 1.508.000 369.000 94.000 45.000
Sum omløpsmidler 4.700.000 3.267.000 1.777.000 1.635.000 1.903.000
Sum eiendeler 4.700.000 3.267.000 1.777.000 1.635.000 1.903.000
Sum opptjent egenkapital 3.151.000 2.078.000 924.000 708.000 828.000
Sum egenkapital 3.251.000 2.178.000 1.024.000 808.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 19.000
Sum langsiktig gjeld 142.000 142.000 400.000 0 0
Leverandørgjeld 262.000 182.000 241.000 624.000 582.000
Betalbar skatt 338.000 326.000 15.000 0 24.000
Skyldig offentlige avgifter 481.000 381.000 81.000 93.000 77.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 225.000 58.000 15.000 111.000 273.000
Sum kortsiktig gjeld 1.307.000 946.000 352.000 828.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 4.700.000 3.266.000 1.776.000 1.636.000 1.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.393.000 2.321.000 1.425.000 807.000 928.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.5 5 2 2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.6 1.1 0.3 0.4
Soliditet 69.2 66.7 57.7 49.4 48.8
Resultatgrad 10.3 14.8 5.1 -2.2 1.3
Rentedekningsgrad 109.2 149.2 9.6 -4.8 18.2
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.7 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 30.3 45.6 14.6 -6.1 4.8
Signatur
14.09.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.09.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex