Petter Aure AS
Juridisk navn:  Petter Aure AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45007097
Fürstveien 5 Fürstveien 5 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989207024
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.76%
Resultat  
  
-52.5%
Egenkapital  
  
11.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.000 17.000 14.000 0 0
Resultat: 1.428.000 3.006.000 1.534.000 2.351.000 2.283.000
Egenkapital: 4.013.000 3.584.000 3.578.000 2.173.000 3.572.000
Regnskap for  Petter Aure AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.000 17.000 14.000 0 0
Driftskostnader -91.000 -80.000 -96.000 -138.000 -155.000
Driftsresultat -72.000 -64.000 -83.000 -138.000 -156.000
Finansinntekter 1.501.000 3.070.000 1.617.000 2.490.000 2.438.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 1.501.000 3.070.000 1.617.000 2.489.000 2.438.000
Resultat før skatt 1.428.000 3.006.000 1.534.000 2.351.000 2.283.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.428.000 3.006.000 1.534.000 2.351.000 2.283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 402.000 467.000 441.000 435.000 437.000
Sum omløpsmidler 4.665.000 4.725.000 3.137.000 3.238.000 4.655.000
Sum eiendeler 5.067.000 5.192.000 3.578.000 3.673.000 5.092.000
Sum opptjent egenkapital 3.599.000 3.171.000 3.164.000 1.759.000 3.158.000
Sum egenkapital 4.013.000 3.584.000 3.578.000 2.173.000 3.572.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.054.000 1.608.000 0 1.500.000 1.520.000
Sum gjeld og egenkapital 5.066.000 5.192.000 3.577.000 3.672.000 5.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.000 17.000 14.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 19.000 17.000 14.000 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -91.000 -80.000 -96.000 -138.000 -150.000
Driftskostnader -91.000 -80.000 -96.000 -138.000 -155.000
Driftsresultat -72.000 -64.000 -83.000 -138.000 -156.000
Finansinntekter 1.501.000 3.070.000 1.617.000 2.490.000 2.438.000
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 1.501.000 3.070.000 1.617.000 2.489.000 2.438.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -3.000.000 -129.000 -3.750.000 -1.661.000
Årsresultat 1.428.000 3.006.000 1.534.000 2.351.000 2.283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 402.000 467.000 441.000 435.000 437.000
Sum anleggsmidler 402.000 467.000 441.000 435.000 437.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 0 0
Andre fordringer 1.495.000 3.028.000 2.481.000 2.510.000 3.882.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.170.000 1.697.000 643.000 729.000 773.000
Sum omløpsmidler 4.665.000 4.725.000 3.137.000 3.238.000 4.655.000
Sum eiendeler 5.067.000 5.192.000 3.578.000 3.673.000 5.092.000
Sum opptjent egenkapital 3.599.000 3.171.000 3.164.000 1.759.000 3.158.000
Sum egenkapital 4.013.000 3.584.000 3.578.000 2.173.000 3.572.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -3.000.000 -129.000 -3.750.000 -1.661.000
Annen kortsiktig gjeld 54.000 108.000 0 0 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.054.000 1.608.000 0 1.500.000 1.520.000
Sum gjeld og egenkapital 5.066.000 5.192.000 3.577.000 3.672.000 5.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.611.000 3.117.000 3.137.000 1.738.000 3.135.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2.9 2.2 3.1
Likviditetsgrad 2 4.4 2.9 0 2.2 3.1
Soliditet 79.2 69.0 1 59.2 70.1
Resultatgrad -378.9 -376.5 -592.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 28.2 57.9 42.9 6 44.8
Signatur
06.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex