Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petter A Olsen Holding As
Juridisk navn:  Petter A Olsen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90055452
Utgårdsveien 4 Utgårdsveien 4 Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 989221566
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Adm As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.88%
Resultat  
  
-75.68%
Egenkapital  
  
-17.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.330.000 2.180.000 1.726.000 2.018.000 2.111.000
Resultat: 967.000 3.976.000 4.972.000 886.000 4.223.000
Egenkapital: 10.339.000 12.585.000 8.886.000 1.812.000 8.135.000
Regnskap for  Petter A Olsen Holding As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.330.000 2.180.000 1.726.000 2.018.000 2.111.000
Driftskostnader -1.367.000 -987.000 -931.000 -1.097.000 -1.340.000
Driftsresultat 963.000 1.194.000 795.000 921.000 771.000
Finansinntekter 34.000 2.819.000 4.220.000 21.000 3.521.000
Finanskostnader -30.000 -37.000 -42.000 -56.000 -69.000
Finans 4.000 2.782.000 4.178.000 -35.000 3.452.000
Resultat før skatt 967.000 3.976.000 4.972.000 886.000 4.223.000
Skattekostnad -213.000 -277.000 -198.000 -209.000 -204.000
Årsresultat 754.000 3.699.000 4.775.000 676.000 4.019.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.681.000 11.801.000 8.910.000 4.064.000 4.893.000
Sum omløpsmidler 3.222.000 3.958.000 5.637.000 1.574.000 5.899.000
Sum eiendeler 14.903.000 15.759.000 14.547.000 5.638.000 10.792.000
Sum opptjent egenkapital 7.936.000 10.182.000 6.483.000 1.708.000 7.929.000
Sum egenkapital 10.339.000 12.585.000 8.886.000 1.812.000 8.135.000
Sum langsiktig gjeld 718.000 1.292.000 1.134.000 1.370.000 2.304.000
Sum kortsiktig gjeld 3.846.000 1.881.000 4.527.000 2.457.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 14.903.000 15.758.000 14.547.000 5.638.000 10.792.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.812.000 1.809.000 1.601.000 1.670.000 1.978.000
Andre inntekter 518.000 372.000 125.000 348.000 133.000
Driftsinntekter 2.330.000 2.180.000 1.726.000 2.018.000 2.111.000
Varekostnad -282.000 -44.000 -30.000 -53.000 -151.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -716.000 -669.000 -616.000 -738.000 -939.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -274.000 -285.000 -306.000 -250.000
Driftskostnader -1.367.000 -987.000 -931.000 -1.097.000 -1.340.000
Driftsresultat 963.000 1.194.000 795.000 921.000 771.000
Finansinntekter 34.000 2.819.000 4.220.000 21.000 3.521.000
Finanskostnader -30.000 -37.000 -42.000 -56.000 -69.000
Finans 4.000 2.782.000 4.178.000 -35.000 3.452.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 754.000 3.699.000 4.775.000 676.000 4.019.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 89.000 123.000 154.000 124.000 128.000
Fast eiendom 9.978.000 10.070.000 7.318.000 2.256.000 2.256.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.377.000 1.372.000 1.201.000 1.448.000 2.272.000
Sum varige driftsmidler 11.355.000 11.442.000 8.519.000 3.704.000 4.528.000
Sum finansielle anleggsmidler 237.000 237.000 237.000 237.000 237.000
Sum anleggsmidler 11.681.000 11.801.000 8.910.000 4.064.000 4.893.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 493.000 586.000 733.000 0 370.000
Andre fordringer 915.000 3.062.000 4.288.000 81.000 3.500.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.814.000 310.000 616.000 1.493.000 2.029.000
Sum omløpsmidler 3.222.000 3.958.000 5.637.000 1.574.000 5.899.000
Sum eiendeler 14.903.000 15.759.000 14.547.000 5.638.000 10.792.000
Sum opptjent egenkapital 7.936.000 10.182.000 6.483.000 1.708.000 7.929.000
Sum egenkapital 10.339.000 12.585.000 8.886.000 1.812.000 8.135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 718.000 1.292.000 1.134.000 1.370.000 2.304.000
Leverandørgjeld 26.000 136.000 34.000 19.000 5.000
Betalbar skatt 179.000 246.000 228.000 206.000 251.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000 66.000 33.000 72.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.573.000 1.500.000 4.200.000 2.200.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 3.846.000 1.881.000 4.527.000 2.457.000 352.000
Sum gjeld og egenkapital 14.903.000 15.758.000 14.547.000 5.638.000 10.792.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -624.000 2.077.000 1.110.000 -883.000 5.547.000
Likviditetsgrad 1 0.8 2.1 1.2 0.6 16.8
Likviditetsgrad 2 0.8 2.1 1.2 0.6 16.8
Soliditet 69.4 79.9 61.1 32.1 75.4
Resultatgrad 41.3 54.8 46.1 45.6 36.5
Rentedekningsgrad 32.1 32.3 18.9 16.4 11.2
Gjeldsgrad 0.4 0.3 0.6 2.1 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.7 25.5 34.5 16.7 39.8
Signatur
07.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex