Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petter A Olsen AS
Juridisk navn:  Petter A Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69376057
Utgårdsveien 4 Utgårdsveien 4 Fax: 69376912
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 987965045
Aksjekapital: 171.900 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 2/14/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Re-visjon As
Regnskapsfører: Adm As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.56%
Resultat  
  
94.72%
Egenkapital  
  
12.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 48.485.000 47.741.000 43.012.000 45.378.000 51.530.000
Resultat: 1.770.000 909.000 915.000 717.000 1.122.000
Egenkapital: 12.462.000 11.094.000 10.390.000 9.682.000 9.123.000
Regnskap for  Petter A Olsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 48.485.000 47.741.000 43.012.000 45.378.000 51.530.000
Driftskostnader -46.773.000 -46.898.000 -42.176.000 -44.789.000 -50.575.000
Driftsresultat 1.712.000 843.000 837.000 590.000 955.000
Finansinntekter 60.000 69.000 81.000 129.000 167.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -4.000 -2.000 0
Finans 58.000 65.000 77.000 127.000 167.000
Resultat før skatt 1.770.000 909.000 915.000 717.000 1.122.000
Skattekostnad -403.000 -204.000 -207.000 -158.000 -263.000
Årsresultat 1.367.000 705.000 708.000 559.000 859.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.098.000 2.145.000 1.015.000 1.129.000 1.284.000
Sum omløpsmidler 21.365.000 18.789.000 19.112.000 18.548.000 24.945.000
Sum eiendeler 23.463.000 20.934.000 20.127.000 19.677.000 26.229.000
Sum opptjent egenkapital 12.289.000 10.922.000 10.217.000 9.509.000 8.951.000
Sum egenkapital 12.462.000 11.094.000 10.390.000 9.682.000 9.123.000
Sum langsiktig gjeld 2.766.000 2.512.000 2.587.000 242.000 570.000
Sum kortsiktig gjeld 8.235.000 7.327.000 7.150.000 9.752.000 16.537.000
Sum gjeld og egenkapital 23.463.000 20.934.000 20.127.000 19.676.000 26.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.485.000 47.732.000 42.735.000 45.328.000 51.399.000
Andre inntekter 1.000 8.000 278.000 50.000 130.000
Driftsinntekter 48.485.000 47.741.000 43.012.000 45.378.000 51.530.000
Varekostnad -11.501.000 -13.698.000 -10.568.000 -9.209.000 -14.199.000
Lønninger -17.398.000 -17.102.000 -16.435.000 -17.971.000 -17.892.000
Avskrivning -521.000 -422.000 -384.000 -351.000 -425.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -17.353.000 -15.676.000 -14.789.000 -17.258.000 -18.059.000
Driftskostnader -46.773.000 -46.898.000 -42.176.000 -44.789.000 -50.575.000
Driftsresultat 1.712.000 843.000 837.000 590.000 955.000
Finansinntekter 60.000 69.000 81.000 129.000 167.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -4.000 -2.000 0
Finans 58.000 65.000 77.000 127.000 167.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.000.000
Årsresultat 1.367.000 705.000 708.000 559.000 859.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 149.000 0 0 0
Fast eiendom 345.000 161.000 254.000 349.000 444.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.626.000 1.835.000 761.000 779.000 840.000
Sum varige driftsmidler 1.971.000 1.996.000 1.015.000 1.129.000 1.284.000
Sum finansielle anleggsmidler 127.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.098.000 2.145.000 1.015.000 1.129.000 1.284.000
Varebeholdning 292.000 0 101.000 101.000
Kundefordringer 11.479.000 8.616.000 9.118.000 8.438.000 14.073.000
Andre fordringer 2.725.000 2.701.000 3.199.000 1.554.000 2.529.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.161.000 7.180.000 6.795.000 8.454.000 8.243.000
Sum omløpsmidler 21.365.000 18.789.000 19.112.000 18.548.000 24.945.000
Sum eiendeler 23.463.000 20.934.000 20.127.000 19.677.000 26.229.000
Sum opptjent egenkapital 12.289.000 10.922.000 10.217.000 9.509.000 8.951.000
Sum egenkapital 12.462.000 11.094.000 10.390.000 9.682.000 9.123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 254.000 75.000 242.000 570.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.766.000 2.512.000 2.587.000 242.000 570.000
Leverandørgjeld 3.576.000 2.705.000 2.050.000 1.722.000 3.530.000
Betalbar skatt 428.000 374.000 486.000 157.000
Skyldig offentlige avgifter 3.153.000 2.733.000 2.692.000 2.354.000 3.708.000
Utbytte 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.505.000 1.461.000 2.035.000 5.191.000 9.142.000
Sum kortsiktig gjeld 8.235.000 7.327.000 7.150.000 9.752.000 16.537.000
Sum gjeld og egenkapital 23.463.000 20.934.000 20.127.000 19.676.000 26.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.130.000 11.462.000 11.962.000 8.796.000 8.408.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.7 1.9 1.5
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 2.7 1.9 1.5
Soliditet 53.1 53.0 51.6 49.2 34.8
Resultatgrad 3.5 1.8 1.9 1.3 1.9
Rentedekningsgrad 856.0 210.8 209.3 2
Gjeldsgrad 0.9 0.9 0.9 1 1.9
Total kapitalrentabilitet 7.6 4.4 4.6 3.7 4.3
Signatur
27.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex