Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Peto AS
Juridisk navn:  Peto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52829178
Postboks 160 Fax: 52820970
4297 Skudeneshavn 4280 Skudeneshavn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 951505854
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Tsrevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.5%
Resultat  
  
-7.05%
Egenkapital  
  
33.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.919.000 4.707.000 4.677.000 4.692.000 4.690.000
Resultat: 1.213.000 1.305.000 1.305.000 800.000 956.000
Egenkapital: 3.343.000 2.497.000 2.079.000 1.397.000 1.112.000
Regnskap for  Peto AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.919.000 4.707.000 4.677.000 4.692.000 4.690.000
Driftskostnader -3.654.000 -3.330.000 -3.294.000 -3.802.000 -3.634.000
Driftsresultat 1.266.000 1.377.000 1.383.000 890.000 1.056.000
Finansinntekter 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -57.000 -77.000 -82.000 -95.000 -105.000
Finans -53.000 -72.000 -77.000 -91.000 -101.000
Resultat før skatt 1.213.000 1.305.000 1.305.000 800.000 956.000
Skattekostnad -267.000 -287.000 -306.000 -214.000 -261.000
Årsresultat 946.000 1.018.000 999.000 586.000 695.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.225.000 4.984.000 4.998.000 4.807.000 4.581.000
Sum omløpsmidler 425.000 767.000 524.000 410.000 798.000
Sum eiendeler 5.650.000 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000
Sum opptjent egenkapital 3.243.000 2.397.000 1.979.000 1.297.000 1.012.000
Sum egenkapital 3.343.000 2.497.000 2.079.000 1.397.000 1.112.000
Sum langsiktig gjeld 1.507.000 1.974.000 2.457.000 2.830.000 3.191.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 1.280.000 986.000 990.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 5.650.000 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.880.000 4.707.000 4.558.000 4.521.000 4.469.000
Andre inntekter 39.000 0 119.000 171.000 222.000
Driftsinntekter 4.919.000 4.707.000 4.677.000 4.692.000 4.690.000
Varekostnad -184.000 -167.000 -151.000 -163.000 -163.000
Lønninger -2.175.000 -2.093.000 -2.096.000 -2.146.000 -2.129.000
Avskrivning -21.000 -22.000 -131.000 -167.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.274.000 -1.048.000 -916.000 -1.326.000 -1.167.000
Driftskostnader -3.654.000 -3.330.000 -3.294.000 -3.802.000 -3.634.000
Driftsresultat 1.266.000 1.377.000 1.383.000 890.000 1.056.000
Finansinntekter 4.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -57.000 -77.000 -82.000 -95.000 -105.000
Finans -53.000 -72.000 -77.000 -91.000 -101.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -100.000 -600.000 -300.000 -300.000 -400.000
Årsresultat 946.000 1.018.000 999.000 586.000 695.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 469.000 482.000 498.000 513.000 523.000
Fast eiendom 4.731.000 4.455.000 4.455.000 4.214.000 3.908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 25.000 46.000 45.000 79.000 150.000
Sum varige driftsmidler 4.756.000 4.501.000 4.500.000 4.294.000 4.058.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.225.000 4.984.000 4.998.000 4.807.000 4.581.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 -1.000 64.000 57.000 54.000
Andre fordringer 135.000 45.000 20.000 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 723.000 440.000 340.000 732.000
Sum omløpsmidler 425.000 767.000 524.000 410.000 798.000
Sum eiendeler 5.650.000 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000
Sum opptjent egenkapital 3.243.000 2.397.000 1.979.000 1.297.000 1.012.000
Sum egenkapital 3.343.000 2.497.000 2.079.000 1.397.000 1.112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.507.000 1.974.000 2.457.000 2.830.000 3.191.000
Leverandørgjeld 87.000 29.000 13.000 15.000 102.000
Betalbar skatt 254.000 272.000 291.000 204.000 246.000
Skyldig offentlige avgifter 155.000 139.000 144.000 150.000 148.000
Utbytte -100.000 -600.000 -300.000 -300.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 204.000 239.000 238.000 321.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 1.280.000 986.000 990.000 1.076.000
Sum gjeld og egenkapital 5.650.000 5.751.000 5.522.000 5.217.000 5.379.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -375.000 -513.000 -462.000 -580.000 -278.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.5 0.4 0.7
Soliditet 59.2 43.4 37.6 26.8 20.7
Resultatgrad 25.7 29.3 29.6 1 22.5
Rentedekningsgrad 22.2 17.9 16.9 9.4 10.1
Gjeldsgrad 0.7 1.3 1.7 2.7 3.8
Total kapitalrentabilitet 22.5 2 25.1 17.1 19.7
Signatur
19.01.2010
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN OG
ADMINISTRERENDE DIREKTØR HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex