Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petite Frisørene AS
Juridisk navn:  Petite Frisørene AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67564820
Vestmarkveien 196 Sandviksveien 155 Fax: 66847791
1341 Slependen 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981437683
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 12/13/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.28%
Resultat  
  
7400%
Egenkapital  
  
23.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.603.000 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000
Resultat: 600.000 8.000 663.000 798.000 1.014.000
Egenkapital: 2.470.000 2.006.000 2.004.000 2.645.000 2.089.000
Regnskap for  Petite Frisørene AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.603.000 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000
Driftskostnader -9.944.000 -9.984.000 -10.159.000 -10.580.000 -10.191.000
Driftsresultat 658.000 -192.000 180.000 40.000 1.013.000
Finansinntekter 1.000 244.000 485.000 759.000 3.000
Finanskostnader -60.000 -44.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans -59.000 200.000 483.000 758.000 1.000
Resultat før skatt 600.000 8.000 663.000 798.000 1.014.000
Skattekostnad -135.000 -7.000 -164.000 -222.000 -283.000
Årsresultat 464.000 1.000 499.000 577.000 731.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.363.000 2.047.000 2.175.000 2.316.000 2.409.000
Sum omløpsmidler 3.950.000 3.310.000 1.838.000 2.414.000 2.355.000
Sum eiendeler 6.313.000 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000
Sum opptjent egenkapital 2.360.000 1.896.000 1.894.000 2.535.000 1.979.000
Sum egenkapital 2.470.000 2.006.000 2.004.000 2.645.000 2.089.000
Sum langsiktig gjeld 1.011.000 1.244.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.833.000 2.107.000 2.009.000 2.085.000 2.675.000
Sum gjeld og egenkapital 6.314.000 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.603.000 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.603.000 9.792.000 10.341.000 10.621.000 11.203.000
Varekostnad -965.000 -1.115.000 -1.187.000 -1.082.000 -982.000
Lønninger -7.338.000 -7.164.000 -7.108.000 -7.421.000 -7.334.000
Avskrivning -106.000 -152.000 -160.000 -174.000 -167.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.535.000 -1.553.000 -1.704.000 -1.903.000 -1.708.000
Driftskostnader -9.944.000 -9.984.000 -10.159.000 -10.580.000 -10.191.000
Driftsresultat 658.000 -192.000 180.000 40.000 1.013.000
Finansinntekter 1.000 244.000 485.000 759.000 3.000
Finanskostnader -60.000 -44.000 -2.000 -1.000 -2.000
Finans -59.000 200.000 483.000 758.000 1.000
Konsernbidrag -422.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -730.000
Årsresultat 464.000 1.000 499.000 577.000 731.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 56.000 68.000 75.000 86.000 96.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 400.000 507.000 658.000 788.000 961.000
Sum varige driftsmidler 400.000 507.000 658.000 788.000 961.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.907.000 1.472.000 1.442.000 1.442.000 1.352.000
Sum anleggsmidler 2.363.000 2.047.000 2.175.000 2.316.000 2.409.000
Varebeholdning 315.000 317.000 456.000 477.000 375.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.297.000 483.000 319.000 856.000 112.000
Sum investeringer 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Kasse, bank 2.331.000 2.502.000 1.055.000 1.073.000 1.860.000
Sum omløpsmidler 3.950.000 3.310.000 1.838.000 2.414.000 2.355.000
Sum eiendeler 6.313.000 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000
Sum opptjent egenkapital 2.360.000 1.896.000 1.894.000 2.535.000 1.979.000
Sum egenkapital 2.470.000 2.006.000 2.004.000 2.645.000 2.089.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.011.000 1.244.000 0 0 0
Leverandørgjeld 96.000 46.000 49.000 0 112.000
Betalbar skatt 5.000 0 152.000 212.000 197.000
Skyldig offentlige avgifter 837.000 877.000 856.000 928.000 782.000
Utbytte 0 0 0 0 -730.000
Annen kortsiktig gjeld 1.895.000 1.184.000 952.000 945.000 1.584.000
Sum kortsiktig gjeld 2.833.000 2.107.000 2.009.000 2.085.000 2.675.000
Sum gjeld og egenkapital 6.314.000 5.357.000 4.013.000 4.730.000 4.764.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.117.000 1.203.000 -171.000 329.000 -320.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 0.9 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 0.7 0.9 0.8
Soliditet 39.1 37.4 49.9 55.9 43.8
Resultatgrad 6.2 1.7 0.4 9.0
Rentedekningsgrad 1 -4.4 9 4 508.0
Gjeldsgrad 1.6 1.7 1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.4 1 16.6 16.9 21.3
Signatur
11.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex