Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Petite Frisørene Østerås AS
Juridisk navn:  Petite Frisørene Østerås AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67147081
Otto Ruges Vei 80 Otto Ruges Vei 80 Fax:
1361 Østerås 1361 Østerås
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 974384477
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 10/31/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Byrgin Revisjon AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.07%
Resultat  
  
-132.48%
Egenkapital  
  
14.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.688.000 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000
Resultat: -202.000 622.000 498.000 770.000 -183.000
Egenkapital: 1.482.000 1.296.000 1.005.000 997.000 988.000
Regnskap for  Petite Frisørene Østerås AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.688.000 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000
Driftskostnader -4.871.000 -3.716.000 -3.766.000 -3.589.000 -4.531.000
Driftsresultat -183.000 621.000 498.000 770.000 -182.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 -1.000
Finanskostnader -21.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -19.000 0 0 0 -1.000
Resultat før skatt -202.000 622.000 498.000 770.000 -183.000
Skattekostnad 43.000 -143.000 -122.000 -193.000 44.000
Årsresultat -158.000 478.000 376.000 577.000 -139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.066.000 466.000 249.000 102.000 149.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 1.891.000 1.432.000 2.134.000 1.530.000
Sum eiendeler 3.349.000 2.357.000 1.681.000 2.236.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 882.000 1.040.000 749.000 741.000 732.000
Sum egenkapital 1.482.000 1.296.000 1.005.000 997.000 988.000
Sum langsiktig gjeld 953.000 6.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 913.000 1.054.000 675.000 1.239.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 3.349.000 2.356.000 1.680.000 2.236.000 1.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.616.000 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000
Andre inntekter 71.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.688.000 4.338.000 4.264.000 4.358.000 4.350.000
Varekostnad -443.000 -503.000 -591.000 -512.000 -651.000
Lønninger -3.346.000 -2.228.000 -2.069.000 -2.048.000 -2.987.000
Avskrivning -121.000 -58.000 -96.000 -56.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -961.000 -927.000 -1.010.000 -973.000 -843.000
Driftskostnader -4.871.000 -3.716.000 -3.766.000 -3.589.000 -4.531.000
Driftsresultat -183.000 621.000 498.000 770.000 -182.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 -1.000
Finanskostnader -21.000 -2.000 -1.000 -1.000 0
Finans -19.000 0 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 -187.000 -367.000 -568.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 478.000 376.000 577.000 -139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 8.000 14.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.066.000 466.000 241.000 88.000 116.000
Sum varige driftsmidler 1.066.000 466.000 241.000 88.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum anleggsmidler 1.066.000 466.000 249.000 102.000 149.000
Varebeholdning 252.000 237.000 261.000 174.000 158.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.479.000 643.000 291.000 284.000 268.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 552.000 1.011.000 880.000 1.676.000 1.104.000
Sum omløpsmidler 2.283.000 1.891.000 1.432.000 2.134.000 1.530.000
Sum eiendeler 3.349.000 2.357.000 1.681.000 2.236.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 882.000 1.040.000 749.000 741.000 732.000
Sum egenkapital 1.482.000 1.296.000 1.005.000 997.000 988.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 953.000 6.000 0 0 0
Leverandørgjeld 99.000 190.000 31.000 22.000 69.000
Betalbar skatt 0 73.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 334.000 322.000 276.000 236.000 355.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 480.000 469.000 368.000 981.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 913.000 1.054.000 675.000 1.239.000 691.000
Sum gjeld og egenkapital 3.349.000 2.356.000 1.680.000 2.236.000 1.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.370.000 837.000 757.000 895.000 839.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 2.1 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2 1.6 1.7 1.6 2.0
Soliditet 44.3 5 59.8 44.6 58.8
Resultatgrad -3.9 14.3 11.7 17.7 -4.2
Rentedekningsgrad -8.7 310.5 4 7
Gjeldsgrad 1.3 0.8 0.7 1.2 0.7
Total kapitalrentabilitet -5.4 26.4 29.7 34.5 -10.9
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex