Per & Pål Eiendom As
Juridisk navn:  Per & Pål Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62341430
Postboks 20 Brugata 13 Fax: 62361111
2381 Brumunddal 2380 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 937148402
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 5/4/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Accountor Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.2%
Resultat  
  
-9.82%
Egenkapital  
  
-20.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.002.000 4.710.000 4.630.000 4.507.000 3.886.000
Resultat: 2.113.000 2.343.000 2.272.000 2.439.000 2.329.000
Egenkapital: 1.368.000 1.719.000 1.891.000 2.140.000 2.082.000
Regnskap for  Per & Pål Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.002.000 4.710.000 4.630.000 4.507.000 3.886.000
Driftskostnader -2.632.000 -2.138.000 -2.121.000 -1.846.000 -1.322.000
Driftsresultat 2.370.000 2.572.000 2.509.000 2.661.000 2.564.000
Finansinntekter 8.000 9.000 11.000 3.000 1.000
Finanskostnader -264.000 -238.000 -248.000 -225.000 -237.000
Finans -256.000 -229.000 -237.000 -222.000 -236.000
Resultat før skatt 2.113.000 2.343.000 2.272.000 2.439.000 2.329.000
Skattekostnad -465.000 -516.000 -520.000 -581.000 -297.000
Årsresultat 1.649.000 1.827.000 1.752.000 1.858.000 2.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.406.000 17.346.000 13.953.000 14.806.000 15.571.000
Sum omløpsmidler 2.361.000 1.590.000 3.821.000 3.494.000 1.461.000
Sum eiendeler 18.767.000 18.936.000 17.774.000 18.300.000 17.032.000
Sum opptjent egenkapital 1.266.000 1.617.000 1.789.000 2.038.000 1.980.000
Sum egenkapital 1.368.000 1.719.000 1.891.000 2.140.000 2.082.000
Sum langsiktig gjeld 13.044.000 13.097.000 11.297.000 11.616.000 10.817.000
Sum kortsiktig gjeld 4.356.000 4.120.000 4.586.000 4.544.000 4.134.000
Sum gjeld og egenkapital 18.768.000 18.936.000 17.774.000 18.300.000 17.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.992.000 4.710.000 4.630.000 4.507.000 3.886.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.002.000 4.710.000 4.630.000 4.507.000 3.886.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.242.000 -1.051.000 -1.032.000 -1.038.000 -621.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.390.000 -1.087.000 -1.089.000 -808.000 -701.000
Driftskostnader -2.632.000 -2.138.000 -2.121.000 -1.846.000 -1.322.000
Driftsresultat 2.370.000 2.572.000 2.509.000 2.661.000 2.564.000
Finansinntekter 8.000 9.000 11.000 3.000 1.000
Finanskostnader -264.000 -238.000 -248.000 -225.000 -237.000
Finans -256.000 -229.000 -237.000 -222.000 -236.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.800.000 -1.400.000
Årsresultat 1.649.000 1.827.000 1.752.000 1.858.000 2.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.115.000 17.055.000 13.661.000 14.507.000 15.244.000
Maskiner anlegg 0 0 7.000 36.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.406.000 17.346.000 13.953.000 14.806.000 15.571.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.406.000 17.346.000 13.953.000 14.806.000 15.571.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 935.000 885.000 775.000 10.000 750.000
Andre fordringer 46.000 44.000 43.000 47.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.380.000 661.000 3.002.000 3.437.000 649.000
Sum omløpsmidler 2.361.000 1.590.000 3.821.000 3.494.000 1.461.000
Sum eiendeler 18.767.000 18.936.000 17.774.000 18.300.000 17.032.000
Sum opptjent egenkapital 1.266.000 1.617.000 1.789.000 2.038.000 1.980.000
Sum egenkapital 1.368.000 1.719.000 1.891.000 2.140.000 2.082.000
Sum avsetninger til forpliktelser 838.000 577.000 62.000 131.000 134.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.044.000 13.097.000 11.297.000 11.616.000 10.817.000
Leverandørgjeld 83.000 208.000 73.000 86.000 44.000
Betalbar skatt 204.000 0 589.000 584.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -1.800.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.069.000 1.913.000 1.924.000 2.074.000 2.528.000
Sum kortsiktig gjeld 4.356.000 4.120.000 4.586.000 4.544.000 4.134.000
Sum gjeld og egenkapital 18.768.000 18.936.000 17.774.000 18.300.000 17.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.995.000 -2.530.000 -765.000 -1.050.000 -2.673.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.8 0.8 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.8 0.8 0.4
Soliditet 7.3 9.1 10.6 11.7 12.2
Resultatgrad 47.4 54.6 54.2 5 6
Rentedekningsgrad 9.0 10.8 10.1 11.8 10.8
Gjeldsgrad 12.7 1 8.4 7.6 7.2
Total kapitalrentabilitet 12.7 13.6 14.2 14.6 15.1
Signatur
02.06.2021
STYRETS FORMANN - I TILLEGG TIL DET SAMLEDE STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex