Per A Paulsen AS
Juridisk navn:  Per A Paulsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67903848
Steinbekksvingen 7 Steinbekksvingen 7 Fax: 67903847
1464 Fjellhamar 1464 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 942457308
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Libra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.69%
Resultat  
  
85.19%
Egenkapital  
  
-25.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.505.000 1.851.000 2.898.000 1.630.000 3.762.000
Resultat: 50.000 27.000 396.000 -60.000 412.000
Egenkapital: 463.000 623.000 651.000 544.000 687.000
Regnskap for  Per A Paulsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.505.000 1.851.000 2.898.000 1.630.000 3.762.000
Driftskostnader -1.460.000 -1.812.000 -2.495.000 -1.687.000 -3.345.000
Driftsresultat 44.000 39.000 404.000 -57.000 416.000
Finansinntekter 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader -19.000 -12.000 -9.000 -11.000
Finans 6.000 -13.000 -8.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt 50.000 27.000 396.000 -60.000 412.000
Skattekostnad -10.000 -5.000 -89.000 16.000 -101.000
Årsresultat 40.000 22.000 307.000 -43.000 311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 264.000 406.000 560.000 388.000 531.000
Sum omløpsmidler 752.000 669.000 1.002.000 893.000 1.072.000
Sum eiendeler 1.016.000 1.075.000 1.562.000 1.281.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 523.000 551.000 444.000 587.000
Sum egenkapital 463.000 623.000 651.000 544.000 687.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 157.000 304.000 183.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 505.000 295.000 607.000 555.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.015.000 1.075.000 1.562.000 1.282.000 1.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.505.000 1.851.000 2.815.000 1.630.000 3.612.000
Andre inntekter 0 83.000 0 150.000
Driftsinntekter 1.505.000 1.851.000 2.898.000 1.630.000 3.762.000
Varekostnad -364.000 -608.000 -1.294.000 -450.000 -2.063.000
Lønninger -575.000 -718.000 -719.000 -739.000 -818.000
Avskrivning -154.000 -154.000 -148.000 -143.000 -139.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -367.000 -332.000 -334.000 -355.000 -325.000
Driftskostnader -1.460.000 -1.812.000 -2.495.000 -1.687.000 -3.345.000
Driftsresultat 44.000 39.000 404.000 -57.000 416.000
Finansinntekter 6.000 6.000 4.000 6.000 7.000
Finanskostnader -19.000 -12.000 -9.000 -11.000
Finans 6.000 -13.000 -8.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -50.000 -200.000 -100.000 -150.000
Årsresultat 40.000 22.000 307.000 -43.000 311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 207.000 361.000 515.000 342.000 486.000
Sum varige driftsmidler 207.000 361.000 515.000 342.000 486.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Sum anleggsmidler 264.000 406.000 560.000 388.000 531.000
Varebeholdning 19.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kundefordringer 153.000 60.000 250.000 290.000 231.000
Andre fordringer 48.000 63.000 0 0 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 533.000 534.000 740.000 590.000 805.000
Sum omløpsmidler 752.000 669.000 1.002.000 893.000 1.072.000
Sum eiendeler 1.016.000 1.075.000 1.562.000 1.281.000 1.603.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 523.000 551.000 444.000 587.000
Sum egenkapital 463.000 623.000 651.000 544.000 687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 20.000 14.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 157.000 304.000 183.000 272.000
Leverandørgjeld 66.000 55.000 156.000 165.000 236.000
Betalbar skatt 28.000 19.000 82.000 2.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 133.000 85.000 98.000 157.000 107.000
Utbytte -200.000 -50.000 -200.000 -100.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 78.000 86.000 70.000 70.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 505.000 295.000 607.000 555.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.015.000 1.075.000 1.562.000 1.282.000 1.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 247.000 374.000 395.000 338.000 429.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.3 1.7 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 2.2 1.6 1.6 1.6
Soliditet 45.6 5 41.7 42.4 42.9
Resultatgrad 2.9 2.1 13.9 -3.5 11.1
Rentedekningsgrad 2.1 33.7 -6.3 37.8
Gjeldsgrad 1.2 0.7 1.4 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 4.9 4.2 26.1 26.4
Signatur
03.12.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex