Per A Lystad AS
Juridisk navn:  Per A Lystad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94652244
Kong Øysteins veg 43 Kong Øysteins veg 43 Fax:
7046 Trondheim 7046 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 870897642
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap & Råd As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.82%
Resultat  
  
-51.57%
Egenkapital  
  
44.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.306.000 1.006.000 901.000 951.000 617.000
Resultat: 232.000 479.000 -16.000 44.000 -151.000
Egenkapital: 759.000 527.000 49.000 65.000 20.000
Regnskap for  Per A Lystad AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.306.000 1.006.000 901.000 951.000 617.000
Driftskostnader -1.075.000 -527.000 -917.000 -906.000 -770.000
Driftsresultat 232.000 478.000 -16.000 45.000 -151.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 232.000 479.000 -16.000 44.000 -151.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 232.000 479.000 -16.000 44.000 -151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 685.000 880.000 248.000 262.000 209.000
Sum omløpsmidler 698.000 109.000 323.000 383.000 285.000
Sum eiendeler 1.383.000 989.000 571.000 645.000 494.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 427.000 -51.000 -35.000 -80.000
Sum egenkapital 759.000 527.000 49.000 65.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 624.000 462.000 523.000 581.000 473.000
Sum gjeld og egenkapital 1.383.000 989.000 572.000 646.000 493.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.296.000 993.000 901.000 951.000 617.000
Andre inntekter 10.000 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.306.000 1.006.000 901.000 951.000 617.000
Varekostnad -1.000 -26.000 -93.000 -40.000 0
Lønninger -398.000 -111.000 -414.000 -477.000 -261.000
Avskrivning -215.000 -128.000 -112.000 -109.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 -168.000
Andre driftskostnader -461.000 -262.000 -298.000 -280.000 -277.000
Driftskostnader -1.075.000 -527.000 -917.000 -906.000 -770.000
Driftsresultat 232.000 478.000 -16.000 45.000 -151.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 -1.000 0
Finans -1.000 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 232.000 479.000 -16.000 44.000 -151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 271.000 345.000 0 0 0
Driftsløsøre 410.000 535.000 238.000 262.000 209.000
Sum varige driftsmidler 681.000 880.000 238.000 262.000 209.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 0 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 685.000 880.000 248.000 262.000 209.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 571.000 0 78.000 88.000 39.000
Andre fordringer 0 2.000 2.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 109.000 244.000 293.000 239.000
Sum omløpsmidler 698.000 109.000 323.000 383.000 285.000
Sum eiendeler 1.383.000 989.000 571.000 645.000 494.000
Sum opptjent egenkapital 659.000 427.000 -51.000 -35.000 -80.000
Sum egenkapital 759.000 527.000 49.000 65.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 232.000 147.000 191.000 150.000 146.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 198.000 83.000 100.000 193.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 195.000 233.000 231.000 238.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 624.000 462.000 523.000 581.000 473.000
Sum gjeld og egenkapital 1.383.000 989.000 572.000 646.000 493.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 -353.000 -200.000 -198.000 -188.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.2 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 0.2 0.6 0.7 0.6
Soliditet 54.9 53.3 8.6 10.1 4.1
Resultatgrad 17.8 47.5 -1.8 4.7 -24.5
Rentedekningsgrad 232.0 4
Gjeldsgrad 0.8 0.9 10.7 8.9 23.6
Total kapitalrentabilitet 16.8 48.3 -2.8 7 -30.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex