Per A Hermansen Busstransport
Juridisk navn:  Per A Hermansen Busstransport
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78487609
Fax:
9525 Maze 9525 Maze
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 980503526
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/16/1999
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Averdi Karasjok As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 623.000
Resultat: -141.000
Egenkapital: 802.000
Regnskap for  Per A Hermansen Busstransport
Resultat 2019
Driftsinntekter 623.000
Driftskostnader -733.000
Driftsresultat -109.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -32.000
Finans -32.000
Resultat før skatt -141.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.114.000
Sum omløpsmidler 71.000
Sum eiendeler 1.185.000
Sum opptjent egenkapital 802.000
Sum egenkapital 802.000
Sum langsiktig gjeld 375.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 623.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 623.000
Varekostnad 0
Lønninger -5.000
Avskrivning -415.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -313.000
Driftskostnader -733.000
Driftsresultat -109.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -32.000
Finans -32.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 294.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 820.000
Sum varige driftsmidler 1.114.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.114.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 42.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 29.000
Sum omløpsmidler 71.000
Sum eiendeler 1.185.000
Sum opptjent egenkapital 802.000
Sum egenkapital 802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 375.000
Leverandørgjeld 8.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000
Sum gjeld og egenkapital 1.185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000
Likviditetsgrad 1 8.9
Likviditetsgrad 2 8.9
Soliditet 67.7
Resultatgrad -17.5
Rentedekningsgrad -3.4
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet -9.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex