Per A Øren Transport As
Juridisk navn:  Per A Øren Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57714500
Postboks 33 Vetleseten Fax:
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 911982323
Aksjekapital: 1.020.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 4/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.18%
Resultat  
  
-21.49%
Egenkapital  
  
-2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 52.193.000 54.470.000 49.438.000 49.786.000 53.852.000
Resultat: 1.030.000 1.312.000 1.435.000 1.649.000 1.947.000
Egenkapital: 6.695.000 6.895.000 5.865.000 5.495.000 4.590.000
Regnskap for  Per A Øren Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 52.193.000 54.470.000 49.438.000 49.786.000 53.852.000
Driftskostnader -50.898.000 -52.915.000 -47.842.000 -47.933.000 -52.076.000
Driftsresultat 1.294.000 1.555.000 1.596.000 1.853.000 1.776.000
Finansinntekter 12.000 109.000 11.000 13.000 235.000
Finanskostnader -276.000 -352.000 -172.000 -217.000 -64.000
Finans -264.000 -243.000 -161.000 -204.000 171.000
Resultat før skatt 1.030.000 1.312.000 1.435.000 1.649.000 1.947.000
Skattekostnad -230.000 -282.000 -319.000 -262.000 -447.000
Årsresultat 800.000 1.030.000 1.115.000 1.386.000 1.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.603.000 11.294.000 10.607.000 5.896.000 1.501.000
Sum omløpsmidler 14.021.000 13.530.000 12.020.000 11.477.000 12.650.000
Sum eiendeler 22.624.000 24.824.000 22.627.000 17.373.000 14.151.000
Sum opptjent egenkapital 4.598.000 4.798.000 3.768.000 3.398.000 2.493.000
Sum egenkapital 6.695.000 6.895.000 5.865.000 5.495.000 4.590.000
Sum langsiktig gjeld 7.371.000 9.343.000 8.492.000 4.281.000 703.000
Sum kortsiktig gjeld 8.558.000 8.587.000 8.270.000 7.596.000 8.859.000
Sum gjeld og egenkapital 22.624.000 24.825.000 22.627.000 17.372.000 14.152.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.193.000 53.610.000 48.617.000 47.357.000 52.998.000
Andre inntekter 860.000 822.000 2.429.000 854.000
Driftsinntekter 52.193.000 54.470.000 49.438.000 49.786.000 53.852.000
Varekostnad -15.223.000 -16.405.000 -15.307.000 -13.657.000 -14.478.000
Lønninger -14.603.000 -14.432.000 -10.592.000 -11.032.000 -12.682.000
Avskrivning -2.753.000 -2.954.000 -1.710.000 -1.423.000 -925.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.319.000 -19.124.000 -20.233.000 -21.821.000 -23.991.000
Driftskostnader -50.898.000 -52.915.000 -47.842.000 -47.933.000 -52.076.000
Driftsresultat 1.294.000 1.555.000 1.596.000 1.853.000 1.776.000
Finansinntekter 12.000 109.000 11.000 13.000 235.000
Finanskostnader -276.000 -352.000 -172.000 -217.000 -64.000
Finans -264.000 -243.000 -161.000 -204.000 171.000
Konsernbidrag 0 -746.000 150.000 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 800.000 1.030.000 1.115.000 1.386.000 1.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 83.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.948.000 10.640.000 9.911.000 5.200.000 656.000
Driftsløsøre 0 0 0 4.000
Sum varige driftsmidler 7.948.000 10.640.000 9.911.000 5.200.000 660.000
Sum finansielle anleggsmidler 655.000 655.000 696.000 696.000 758.000
Sum anleggsmidler 8.603.000 11.294.000 10.607.000 5.896.000 1.501.000
Varebeholdning 374.000 405.000 275.000 159.000 271.000
Kundefordringer 5.341.000 5.572.000 5.516.000 5.302.000 5.709.000
Andre fordringer 1.417.000 1.789.000 2.412.000 2.916.000 3.225.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.889.000 5.764.000 3.816.000 3.100.000 3.445.000
Sum omløpsmidler 14.021.000 13.530.000 12.020.000 11.477.000 12.650.000
Sum eiendeler 22.624.000 24.824.000 22.627.000 17.373.000 14.151.000
Sum opptjent egenkapital 4.598.000 4.798.000 3.768.000 3.398.000 2.493.000
Sum egenkapital 6.695.000 6.895.000 5.865.000 5.495.000 4.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 124.000 339.000 323.000 226.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.371.000 9.343.000 8.492.000 4.281.000 703.000
Leverandørgjeld 2.963.000 3.444.000 2.984.000 2.720.000 3.931.000
Betalbar skatt 445.000 266.000 0 0 414.000
Skyldig offentlige avgifter 1.172.000 1.305.000 1.090.000 1.098.000 1.148.000
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.978.000 3.573.000 4.196.000 3.777.000 3.366.000
Sum kortsiktig gjeld 8.558.000 8.587.000 8.270.000 7.596.000 8.859.000
Sum gjeld og egenkapital 22.624.000 24.825.000 22.627.000 17.372.000 14.152.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.463.000 4.943.000 3.750.000 3.881.000 3.791.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 1.5 1.4
Soliditet 29.6 27.8 25.9 31.6 32.4
Resultatgrad 2.5 2.9 3.2 3.7 3.3
Rentedekningsgrad 4.7 4.4 9.3 8.5 27.8
Gjeldsgrad 2.4 2.6 2.9 2.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 5.8 6.7 7.1 10.7 14.2
Signatur
07.11.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
PER ANDREAS ØREN
LASSE ØREN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex