Per A Øren Entreprenør As
Juridisk navn:  Per A Øren Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90699621
Postboks 33 Vetleseten Fax:
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 911982188
Aksjekapital: 4.020.000 NOK
Antall ansatte: 58
Etableringsdato: 4/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.37%
Resultat  
  
-9.27%
Egenkapital  
  
10.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 94.931.000 98.243.000 72.494.000 50.575.000 63.877.000
Resultat: 5.236.000 5.771.000 240.000 1.420.000 4.515.000
Egenkapital: 20.705.000 18.674.000 14.250.000 14.050.000 13.675.000
Regnskap for  Per A Øren Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 94.931.000 98.243.000 72.494.000 50.575.000 63.877.000
Driftskostnader -88.602.000 -91.591.000 -71.734.000 -49.078.000 -59.249.000
Driftsresultat 6.328.000 6.652.000 760.000 1.498.000 4.627.000
Finansinntekter 19.000 4.000 21.000 4.000 14.000
Finanskostnader -1.111.000 -885.000 -541.000 -82.000 -126.000
Finans -1.092.000 -881.000 -520.000 -78.000 -112.000
Resultat før skatt 5.236.000 5.771.000 240.000 1.420.000 4.515.000
Skattekostnad -1.163.000 -1.275.000 -49.000 -191.000 -1.135.000
Årsresultat 4.073.000 4.497.000 190.000 1.229.000 3.380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.228.000 30.831.000 28.604.000 5.100.000 2.122.000
Sum omløpsmidler 33.658.000 30.735.000 23.236.000 21.283.000 23.515.000
Sum eiendeler 73.886.000 61.566.000 51.840.000 26.383.000 25.637.000
Sum opptjent egenkapital 12.727.000 10.697.000 6.273.000 6.072.000 5.698.000
Sum egenkapital 20.705.000 18.674.000 14.250.000 14.050.000 13.675.000
Sum langsiktig gjeld 35.292.000 24.990.000 22.254.000 1.334.000 1.469.000
Sum kortsiktig gjeld 17.890.000 17.901.000 15.336.000 11.000.000 10.493.000
Sum gjeld og egenkapital 73.886.000 61.565.000 51.840.000 26.383.000 25.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.614.000 97.885.000 71.861.000 50.305.000 63.641.000
Andre inntekter 317.000 357.000 633.000 270.000 236.000
Driftsinntekter 94.931.000 98.243.000 72.494.000 50.575.000 63.877.000
Varekostnad -29.969.000 -28.867.000 -26.216.000 -7.660.000 -12.651.000
Lønninger -26.836.000 -29.321.000 -22.878.000 -19.212.000 -24.411.000
Avskrivning -8.088.000 -5.820.000 -2.685.000 -1.155.000 -1.201.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.709.000 -27.583.000 -20.985.000 -21.051.000 -20.986.000
Driftskostnader -88.602.000 -91.591.000 -71.734.000 -49.078.000 -59.249.000
Driftsresultat 6.328.000 6.652.000 760.000 1.498.000 4.627.000
Finansinntekter 19.000 4.000 21.000 4.000 14.000
Finanskostnader -1.111.000 -885.000 -541.000 -82.000 -126.000
Finans -1.092.000 -881.000 -520.000 -78.000 -112.000
Konsernbidrag -43.000 -72.000 1.010.000 -195.000 -48.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.073.000 4.497.000 190.000 1.229.000 3.380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 47.000 8.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 40.228.000 30.831.000 28.604.000 5.028.000 2.089.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 40.228.000 30.831.000 28.604.000 5.028.000 2.089.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 40.228.000 30.831.000 28.604.000 5.100.000 2.122.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.209.000 17.899.000 17.381.000 13.254.000 15.183.000
Andre fordringer 4.213.000 4.193.000 4.817.000 4.655.000 5.794.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.236.000 8.643.000 1.037.000 3.375.000 2.539.000
Sum omløpsmidler 33.658.000 30.735.000 23.236.000 21.283.000 23.515.000
Sum eiendeler 73.886.000 61.566.000 51.840.000 26.383.000 25.637.000
Sum opptjent egenkapital 12.727.000 10.697.000 6.273.000 6.072.000 5.698.000
Sum egenkapital 20.705.000 18.674.000 14.250.000 14.050.000 13.675.000
Sum avsetninger til forpliktelser 190.000 295.000 304.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 35.292.000 24.990.000 22.254.000 1.334.000 1.469.000
Leverandørgjeld 6.900.000 6.703.000 7.978.000 4.304.000 2.926.000
Betalbar skatt 1.255.000 1.263.000 0 169.000 1.216.000
Skyldig offentlige avgifter 5.159.000 4.129.000 2.531.000 1.950.000 2.418.000
Utbytte -2.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.576.000 5.806.000 4.827.000 4.578.000 3.934.000
Sum kortsiktig gjeld 17.890.000 17.901.000 15.336.000 11.000.000 10.493.000
Sum gjeld og egenkapital 73.886.000 61.565.000 51.840.000 26.383.000 25.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.768.000 12.834.000 7.900.000 10.283.000 13.022.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.5 1.9 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.5 1.9 2.2
Soliditet 28.0 30.3 27.5 53.3 53.3
Resultatgrad 6.7 6.8 1 3 7.2
Rentedekningsgrad 5.7 7.5 1.4 18.3 36.7
Gjeldsgrad 2.6 2.3 2.6 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 8.6 10.8 1.5 5.7 18.1
Signatur
08.11.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
PER ANDREAS ØREN
LASSE ØREN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex