Per A Øren Eiendom As
Juridisk navn:  Per A Øren Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 33 Vetleseten Fax:
6991 Høyanger 6993 Høyanger
Fylke: Kommune:
Vestland Høyanger
Org.nr: 911982277
Aksjekapital: 2.010.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.43%
Resultat  
  
-34.68%
Egenkapital  
  
-8.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.408.000 2.443.000 1.982.000 1.770.000 2.196.000
Resultat: 550.000 842.000 369.000 17.000 372.000
Egenkapital: 6.011.000 6.582.000 5.925.000 5.897.000 5.876.000
Regnskap for  Per A Øren Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.408.000 2.443.000 1.982.000 1.770.000 2.196.000
Driftskostnader -1.694.000 -1.405.000 -1.451.000 -1.591.000 -1.636.000
Driftsresultat 714.000 1.038.000 531.000 180.000 560.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -164.000 -196.000 -162.000 -163.000 -187.000
Finans -164.000 -196.000 -162.000 -163.000 -187.000
Resultat før skatt 550.000 842.000 369.000 17.000 372.000
Skattekostnad -121.000 -185.000 -76.000 4.000 -85.000
Årsresultat 429.000 657.000 293.000 21.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.626.000 9.024.000 9.521.000 8.666.000 9.173.000
Sum omløpsmidler 2.368.000 3.035.000 2.340.000 2.103.000 2.279.000
Sum eiendeler 10.994.000 12.059.000 11.861.000 10.769.000 11.452.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 1.630.000 973.000 945.000 923.000
Sum egenkapital 6.011.000 6.582.000 5.925.000 5.897.000 5.876.000
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 4.333.000 4.977.000 4.255.000 4.838.000
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 1.143.000 959.000 618.000 739.000
Sum gjeld og egenkapital 10.995.000 12.058.000 11.861.000 10.770.000 11.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.408.000 2.443.000 1.982.000 1.770.000 2.196.000
Driftsinntekter 2.408.000 2.443.000 1.982.000 1.770.000 2.196.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -556.000 -551.000 -553.000 -507.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.138.000 -854.000 -898.000 -1.084.000 -1.118.000
Driftskostnader -1.694.000 -1.405.000 -1.451.000 -1.591.000 -1.636.000
Driftsresultat 714.000 1.038.000 531.000 180.000 560.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -164.000 -196.000 -162.000 -163.000 -187.000
Finans -164.000 -196.000 -162.000 -163.000 -187.000
Konsernbidrag 0 -264.000 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 429.000 657.000 293.000 21.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.600.000 9.010.000 9.499.000 8.595.000 9.032.000
Maskiner anlegg 6.000 14.000 22.000 72.000 141.000
Driftsløsøre 21.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.626.000 9.024.000 9.521.000 8.666.000 9.173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.626.000 9.024.000 9.521.000 8.666.000 9.173.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 52.000 69.000 7.000 0 28.000
Andre fordringer 1.528.000 1.500.000 1.483.000 1.529.000 1.497.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 788.000 1.466.000 851.000 574.000 755.000
Sum omløpsmidler 2.368.000 3.035.000 2.340.000 2.103.000 2.279.000
Sum eiendeler 10.994.000 12.059.000 11.861.000 10.769.000 11.452.000
Sum opptjent egenkapital 1.059.000 1.630.000 973.000 945.000 923.000
Sum egenkapital 6.011.000 6.582.000 5.925.000 5.897.000 5.876.000
Sum avsetninger til forpliktelser 172.000 187.000 188.000 191.000 201.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.800.000 4.333.000 4.977.000 4.255.000 4.838.000
Leverandørgjeld 126.000 41.000 29.000 42.000 91.000
Betalbar skatt 136.000 186.000 0 6.000 82.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 921.000 914.000 930.000 570.000 565.000
Sum kortsiktig gjeld 1.184.000 1.143.000 959.000 618.000 739.000
Sum gjeld og egenkapital 10.995.000 12.058.000 11.861.000 10.770.000 11.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.184.000 1.892.000 1.381.000 1.485.000 1.540.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.7 2.4 3.4 3.1
Likviditetsgrad 2 2.0 2.7 2.4 3.4 3.1
Soliditet 54.7 54.6 5 54.8 51.3
Resultatgrad 29.7 42.5 26.8 10.2 25.5
Rentedekningsgrad 4.4 5.3 3.3 1.1 3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 1 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.5 8.6 4.5 1.7 4.9
Signatur
08.11.2013
SIGNATUR HVER FOR SEG
PER ANDREAS ØREN
LASSE ØREN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex