Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Per'S Kjøkken As
Juridisk navn:  Per'S Kjøkken As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33471700
Postboks 54 Pindsle Pindsleveien 1B Fax: 33471701
3249 Sandefjord 3221 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 916592027
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 9/17/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Schumacher & Hammer As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.52%
Resultat  
  
-35.35%
Egenkapital  
  
6.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 112.095.000 107.245.000 96.771.000 98.254.000 96.174.000
Resultat: 3.416.000 5.284.000 -325.000 3.121.000 -3.231.000
Egenkapital: 27.361.000 25.692.000 21.583.000 21.837.000 21.042.000
Regnskap for  Per'S Kjøkken As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 112.095.000 107.245.000 96.771.000 98.254.000 96.174.000
Driftskostnader -108.689.000 -101.846.000 -96.978.000 -95.036.000 -99.297.000
Driftsresultat 3.405.000 5.399.000 -208.000 3.217.000 -3.123.000
Finansinntekter 121.000 24.000 11.000 32.000 59.000
Finanskostnader -111.000 -140.000 -128.000 -129.000 -167.000
Finans 10.000 -116.000 -117.000 -97.000 -108.000
Resultat før skatt 3.416.000 5.284.000 -325.000 3.121.000 -3.231.000
Skattekostnad -746.000 -1.174.000 70.000 -735.000 760.000
Årsresultat 2.669.000 4.109.000 -255.000 2.386.000 -2.471.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.965.000 6.246.000 8.042.000 8.285.000 10.174.000
Sum omløpsmidler 34.500.000 30.310.000 24.095.000 26.047.000 22.629.000
Sum eiendeler 39.465.000 36.556.000 32.137.000 34.332.000 32.803.000
Sum opptjent egenkapital 23.432.000 21.762.000 17.653.000 17.908.000 17.112.000
Sum egenkapital 27.361.000 25.692.000 21.583.000 21.837.000 21.042.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.103.000 10.864.000 10.555.000 12.495.000 11.761.000
Sum gjeld og egenkapital 39.464.000 36.555.000 32.137.000 34.332.000 32.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.095.000 106.144.000 96.709.000 97.968.000 96.174.000
Andre inntekter 1.100.000 62.000 285.000 0
Driftsinntekter 112.095.000 107.245.000 96.771.000 98.254.000 96.174.000
Varekostnad -72.040.000 -67.766.000 -56.314.000 -57.139.000 -60.375.000
Lønninger -21.380.000 -19.618.000 -23.042.000 -21.075.000 -20.452.000
Avskrivning -1.388.000 -2.283.000 -2.145.000 -2.195.000 -2.461.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -13.881.000 -12.179.000 -15.477.000 -14.627.000 -16.009.000
Driftskostnader -108.689.000 -101.846.000 -96.978.000 -95.036.000 -99.297.000
Driftsresultat 3.405.000 5.399.000 -208.000 3.217.000 -3.123.000
Finansinntekter 121.000 24.000 11.000 32.000 59.000
Finanskostnader -111.000 -140.000 -128.000 -129.000 -167.000
Finans 10.000 -116.000 -117.000 -97.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.590.000 0
Årsresultat 2.669.000 4.109.000 -255.000 2.386.000 -2.471.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 320.000 322.000 306.000 189.000 104.000
Fast eiendom 3.127.000 3.795.000 4.463.000 5.131.000 5.799.000
Maskiner anlegg 1.202.000 1.703.000 2.718.000 2.858.000 3.565.000
Driftsløsøre 275.000 385.000 514.000 65.000 665.000
Sum varige driftsmidler 4.604.000 5.883.000 7.696.000 8.055.000 10.030.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Sum anleggsmidler 4.965.000 6.246.000 8.042.000 8.285.000 10.174.000
Varebeholdning 13.820.000 9.793.000 11.054.000 9.730.000 8.940.000
Kundefordringer 12.205.000 12.771.000 9.993.000 9.085.000 9.164.000
Andre fordringer 318.000 129.000 526.000 451.000 2.256.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.169.000 6.629.000 1.534.000 4.793.000 2.269.000
Sum omløpsmidler 34.500.000 30.310.000 24.095.000 26.047.000 22.629.000
Sum eiendeler 39.465.000 36.556.000 32.137.000 34.332.000 32.803.000
Sum opptjent egenkapital 23.432.000 21.762.000 17.653.000 17.908.000 17.112.000
Sum egenkapital 27.361.000 25.692.000 21.583.000 21.837.000 21.042.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 0 22.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.637.000 3.922.000 4.885.000 5.366.000 7.316.000
Betalbar skatt 744.000 1.190.000 46.000 821.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.058.000 3.558.000 2.977.000 2.274.000 2.261.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.590.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.664.000 2.194.000 2.646.000 2.423.000 2.184.000
Sum kortsiktig gjeld 12.103.000 10.864.000 10.555.000 12.495.000 11.761.000
Sum gjeld og egenkapital 39.464.000 36.555.000 32.137.000 34.332.000 32.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.397.000 19.446.000 13.540.000 13.552.000 10.868.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.8 2.3 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 1.2 1.3 1.2
Soliditet 69.3 70.3 67.2 63.6 64.1
Resultatgrad 3.0 5.0 -0.2 3.3 -3.2
Rentedekningsgrad 30.7 38.6 -1.6 24.9 -18.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.9 14.8 -0.6 9.5 -9.3
Signatur
30.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex