Pensjonskasseforeningen
Juridisk navn:  Pensjonskasseforeningen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23284590
Postboks 2417 Solli Hansteens Gate 2 Fax: 23284591
0201 Oslo 253 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994691570
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/20/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Grant Thornton Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.45%
Resultat  
  
-210.4%
Egenkapital  
  
-4.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.415.000 7.264.000 6.993.000 6.965.000 7.516.000
Resultat: -329.000 298.000 -176.000 680.000 -929.000
Egenkapital: 6.880.000 7.210.000 6.912.000 7.087.000 6.407.000
Regnskap for  Pensjonskasseforeningen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.415.000 7.264.000 6.993.000 6.965.000 7.516.000
Driftskostnader -5.814.000 -7.061.000 -7.234.000 -6.359.000 -8.529.000
Driftsresultat -399.000 204.000 -241.000 606.000 -1.013.000
Finansinntekter 134.000 103.000 100.000 80.000 84.000
Finanskostnader -64.000 -9.000 -35.000 -5.000 0
Finans 70.000 94.000 65.000 75.000 84.000
Resultat før skatt -329.000 298.000 -176.000 680.000 -929.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -329.000 298.000 -176.000 680.000 -929.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 277.000 324.000 347.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 7.222.000 7.761.000 7.294.000 7.747.000 7.373.000
Sum eiendeler 7.499.000 8.085.000 7.641.000 7.748.000 7.374.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 7.087.000 6.407.000
Sum egenkapital 6.880.000 7.210.000 6.912.000 7.087.000 6.407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 619.000 875.000 730.000 660.000 967.000
Sum gjeld og egenkapital 7.499.000 8.085.000 7.642.000 7.747.000 7.374.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.413.000 7.257.000 6.993.000 6.929.000 7.459.000
Andre inntekter 2.000 8.000 0 36.000 57.000
Driftsinntekter 5.415.000 7.264.000 6.993.000 6.965.000 7.516.000
Varekostnad 0 -1.311.000 -1.256.000 0
Lønninger -4.047.000 -3.940.000 -3.817.000 -3.603.000 -6.761.000
Avskrivning -93.000 -69.000 -44.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.583.000 -1.969.000 -2.062.000 -1.500.000 -1.768.000
Driftskostnader -5.814.000 -7.061.000 -7.234.000 -6.359.000 -8.529.000
Driftsresultat -399.000 204.000 -241.000 606.000 -1.013.000
Finansinntekter 134.000 103.000 100.000 80.000 84.000
Finanskostnader -64.000 -9.000 -35.000 -5.000 0
Finans 70.000 94.000 65.000 75.000 84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -329.000 298.000 -176.000 680.000 -929.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 277.000 323.000 347.000 0 0
Sum varige driftsmidler 277.000 323.000 347.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 277.000 324.000 347.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 141.000 210.000 126.000 5.000 113.000
Andre fordringer 118.000 254.000 88.000 74.000 131.000
Sum investeringer 4.520.000 2.761.000 3.009.000 0 0
Kasse, bank 2.443.000 4.536.000 4.071.000 7.668.000 7.129.000
Sum omløpsmidler 7.222.000 7.761.000 7.294.000 7.747.000 7.373.000
Sum eiendeler 7.499.000 8.085.000 7.641.000 7.748.000 7.374.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 7.087.000 6.407.000
Sum egenkapital 6.880.000 7.210.000 6.912.000 7.087.000 6.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 127.000 194.000 145.000 81.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 106.000 275.000 240.000 255.000 375.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 386.000 406.000 344.000 325.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 619.000 875.000 730.000 660.000 967.000
Sum gjeld og egenkapital 7.499.000 8.085.000 7.642.000 7.747.000 7.374.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.603.000 6.886.000 6.564.000 7.087.000 6.406.000
Likviditetsgrad 1 11.7 8.9 1 11.7 7.6
Likviditetsgrad 2 11.7 8.9 1 11.7 7.6
Soliditet 91.7 89.2 90.4 91.5 86.9
Resultatgrad -7.4 2.8 -3.4 8.7 -13.5
Rentedekningsgrad -6.2 22.7 -6.9 121.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -3.5 3.8 -1.8 8.9 -12.6
Signatur
17.08.2021
STYRETS LEDER, STYRETS NESTLEDER OG DAGLIG LEDER.
TO AV DISSE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex