Pelles Verksted AS
Juridisk navn:  Pelles Verksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33349777
Postboks 1267 Trudvang Kilengaten 15 Fax: 33349787
3105 Tønsberg 3117 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 965310746
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 11/2/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Heimtun Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.66%
Resultat  
  
221.36%
Egenkapital  
  
27.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.202.000 16.751.000 15.379.000 14.314.000 14.020.000
Resultat: 662.000 206.000 746.000 -332.000 -246.000
Egenkapital: 1.241.000 976.000 819.000 245.000 507.000
Regnskap for  Pelles Verksted AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.202.000 16.751.000 15.379.000 14.314.000 14.020.000
Driftskostnader -17.543.000 -16.526.000 -14.582.000 -14.585.000 -14.214.000
Driftsresultat 659.000 225.000 797.000 -272.000 -193.000
Finansinntekter 6.000 7.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -26.000 -55.000 -62.000 -53.000
Finans 2.000 -19.000 -52.000 -61.000 -53.000
Resultat før skatt 662.000 206.000 746.000 -332.000 -246.000
Skattekostnad -146.000 -49.000 -172.000 71.000 55.000
Årsresultat 515.000 157.000 573.000 -261.000 -192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 191.000 179.000 239.000 211.000
Sum omløpsmidler 4.165.000 3.159.000 3.061.000 2.520.000 2.972.000
Sum eiendeler 4.374.000 3.350.000 3.240.000 2.759.000 3.183.000
Sum opptjent egenkapital 1.141.000 876.000 719.000 145.000 407.000
Sum egenkapital 1.241.000 976.000 819.000 245.000 507.000
Sum langsiktig gjeld 0 467.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.133.000 2.374.000 1.954.000 2.513.000 2.677.000
Sum gjeld og egenkapital 4.374.000 3.350.000 3.240.000 2.758.000 3.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.194.000 16.752.000 15.352.000 14.293.000 14.017.000
Andre inntekter 8.000 -1.000 28.000 21.000 3.000
Driftsinntekter 18.202.000 16.751.000 15.379.000 14.314.000 14.020.000
Varekostnad -6.055.000 -5.790.000 -4.584.000 -4.809.000 -4.962.000
Lønninger -8.200.000 -7.745.000 -7.249.000 -7.357.000 -6.727.000
Avskrivning -68.000 -63.000 -48.000 -54.000 -49.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.220.000 -2.928.000 -2.701.000 -2.365.000 -2.476.000
Driftskostnader -17.543.000 -16.526.000 -14.582.000 -14.585.000 -14.214.000
Driftsresultat 659.000 225.000 797.000 -272.000 -193.000
Finansinntekter 6.000 7.000 3.000 1.000 0
Finanskostnader -4.000 -26.000 -55.000 -62.000 -53.000
Finans 2.000 -19.000 -52.000 -61.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Årsresultat 515.000 157.000 573.000 -261.000 -192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 16.000 20.000 158.000 87.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 190.000 171.000 155.000 76.000 120.000
Sum varige driftsmidler 190.000 171.000 155.000 76.000 120.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 209.000 191.000 179.000 239.000 211.000
Varebeholdning 1.468.000 1.010.000 1.102.000 1.157.000 1.373.000
Kundefordringer 1.164.000 1.032.000 578.000 1.053.000 1.229.000
Andre fordringer 473.000 386.000 185.000 59.000 137.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.060.000 731.000 1.195.000 251.000 232.000
Sum omløpsmidler 4.165.000 3.159.000 3.061.000 2.520.000 2.972.000
Sum eiendeler 4.374.000 3.350.000 3.240.000 2.759.000 3.183.000
Sum opptjent egenkapital 1.141.000 876.000 719.000 145.000 407.000
Sum egenkapital 1.241.000 976.000 819.000 245.000 507.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 373.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 467.000 0 0
Leverandørgjeld 943.000 836.000 418.000 598.000 761.000
Betalbar skatt 149.000 45.000 35.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.007.000 775.000 781.000 814.000 1.040.000
Utbytte -250.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.035.000 718.000 721.000 728.000 763.000
Sum kortsiktig gjeld 3.133.000 2.374.000 1.954.000 2.513.000 2.677.000
Sum gjeld og egenkapital 4.374.000 3.350.000 3.240.000 2.758.000 3.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.032.000 785.000 1.107.000 7.000 295.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.5 0.6
Soliditet 28.4 29.1 25.3 8.9 15.9
Resultatgrad 3.6 1.3 5.2 -1.9 -1.4
Rentedekningsgrad 164.8 8.7 14.5 -4.4 -3.6
Gjeldsgrad 2.5 2.4 3 10.3 5.3
Total kapitalrentabilitet 15.2 6.9 24.7 -9.8 -6.1
Signatur
27.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex