Peisselskabet AS
Juridisk navn:  Peisselskabet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22556363
Tvetenveien 12 Tvetenveien 12 Fax: 22556362
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935783267
Aksjekapital: 260.000 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 9/20/1984
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.96%
Resultat  
  
71.34%
Egenkapital  
  
-33.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 67.741.000 59.444.000 68.661.000 71.750.000 78.154.000
Resultat: 4.746.000 2.770.000 2.103.000 10.702.000 7.820.000
Egenkapital: 8.164.000 12.265.000 10.105.000 16.269.000 15.850.000
Regnskap for  Peisselskabet AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 67.741.000 59.444.000 68.661.000 71.750.000 78.154.000
Driftskostnader -62.728.000 -56.365.000 -66.310.000 -60.853.000 -69.983.000
Driftsresultat 5.013.000 3.078.000 2.351.000 10.898.000 8.171.000
Finansinntekter 22.000 10.000 186.000 128.000 42.000
Finanskostnader -289.000 -319.000 -435.000 -324.000 -393.000
Finans -267.000 -309.000 -249.000 -196.000 -351.000
Resultat før skatt 4.746.000 2.770.000 2.103.000 10.702.000 7.820.000
Skattekostnad -1.047.000 -611.000 -467.000 -2.483.000 -1.910.000
Årsresultat 3.700.000 2.160.000 1.636.000 8.219.000 5.911.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.303.000 3.440.000 3.465.000 7.734.000 5.878.000
Sum omløpsmidler 30.872.000 25.742.000 29.684.000 32.347.000 36.814.000
Sum eiendeler 34.175.000 29.182.000 33.149.000 40.081.000 42.692.000
Sum opptjent egenkapital 7.904.000 12.005.000 9.845.000 16.009.000 15.590.000
Sum egenkapital 8.164.000 12.265.000 10.105.000 16.269.000 15.850.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 167.000
Sum kortsiktig gjeld 26.010.000 16.917.000 23.044.000 23.789.000 26.674.000
Sum gjeld og egenkapital 34.174.000 29.182.000 33.149.000 40.082.000 42.691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.741.000 59.444.000 68.661.000 71.727.000 78.148.000
Andre inntekter 0 23.000 6.000
Driftsinntekter 67.741.000 59.444.000 68.661.000 71.750.000 78.154.000
Varekostnad -31.502.000 -26.986.000 -33.094.000 -32.496.000 -37.031.000
Lønninger -20.373.000 -18.793.000 -19.936.000 -18.789.000 -20.443.000
Avskrivning -146.000 -219.000 -252.000 -245.000 -224.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.707.000 -10.367.000 -13.028.000 -9.323.000 -12.285.000
Driftskostnader -62.728.000 -56.365.000 -66.310.000 -60.853.000 -69.983.000
Driftsresultat 5.013.000 3.078.000 2.351.000 10.898.000 8.171.000
Finansinntekter 22.000 10.000 186.000 128.000 42.000
Finanskostnader -289.000 -319.000 -435.000 -324.000 -393.000
Finans -267.000 -309.000 -249.000 -196.000 -351.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -7.800.000 0 0 0
Årsresultat 3.700.000 2.160.000 1.636.000 8.219.000 5.911.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 780.000 771.000 607.000 383.000 733.000
Fast eiendom 2.052.000 2.052.000 2.052.000 2.052.000 2.052.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 471.000 617.000 467.000 578.000 830.000
Sum varige driftsmidler 2.523.000 2.669.000 2.519.000 2.630.000 2.882.000
Sum finansielle anleggsmidler 339.000 4.722.000 2.263.000
Sum anleggsmidler 3.303.000 3.440.000 3.465.000 7.734.000 5.878.000
Varebeholdning 10.486.000 14.123.000 16.343.000 15.995.000 16.937.000
Kundefordringer 9.699.000 8.458.000 9.374.000 9.044.000 12.639.000
Andre fordringer 9.684.000 2.367.000 2.994.000 5.054.000 6.142.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.003.000 794.000 972.000 2.255.000 1.095.000
Sum omløpsmidler 30.872.000 25.742.000 29.684.000 32.347.000 36.814.000
Sum eiendeler 34.175.000 29.182.000 33.149.000 40.081.000 42.692.000
Sum opptjent egenkapital 7.904.000 12.005.000 9.845.000 16.009.000 15.590.000
Sum egenkapital 8.164.000 12.265.000 10.105.000 16.269.000 15.850.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.642.000 4.131.000 5.417.000 0 4.747.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 167.000
Leverandørgjeld 6.242.000 3.625.000 4.796.000 5.323.000 8.003.000
Betalbar skatt 1.056.000 775.000 500.000 2.133.000 2.117.000
Skyldig offentlige avgifter 3.749.000 3.307.000 3.410.000 3.877.000 3.966.000
Utbytte -7.800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.523.000 5.078.000 8.920.000 4.656.000 7.841.000
Sum kortsiktig gjeld 26.010.000 16.917.000 23.044.000 23.789.000 26.674.000
Sum gjeld og egenkapital 34.174.000 29.182.000 33.149.000 40.082.000 42.691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.862.000 8.825.000 6.640.000 8.558.000 10.140.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1.3 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7
Soliditet 23.9 42.0 30.5 40.6 37.1
Resultatgrad 7.4 5.2 3.4 15.2 10.5
Rentedekningsgrad 17.3 9.6 5.4 33.6 20.8
Gjeldsgrad 3.2 1.4 2.3 1.5 1.7
Total kapitalrentabilitet 14.7 10.6 7.7 27.5 19.2
Signatur
02.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
HOVLAND LARS ERIK
SIGNATUR HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex