Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ped Data AS
Juridisk navn:  Ped Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90526228
co/ Sempler Torggata 131A co/ Sempler Torggata 131A Fax: 62535513
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 950055375
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.75%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
52.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 456.000 384.000 407.000 283.000 96.000
Resultat: 19.000 -19.000 52.000 7.000 -12.000
Egenkapital: 55.000 36.000 55.000 12.000 6.000
Regnskap for  Ped Data AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 456.000 384.000 407.000 283.000 96.000
Driftskostnader -437.000 -404.000 -355.000 -276.000 -108.000
Driftsresultat 19.000 -19.000 52.000 7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 19.000 -19.000 52.000 7.000 -12.000
Skattekostnad -9.000 0 0
Årsresultat 19.000 -19.000 43.000 7.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 78.000 58.000 103.000 44.000 39.000
Sum eiendeler 86.000 58.000 103.000 44.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -64.000 -45.000 -88.000 -94.000
Sum egenkapital 55.000 36.000 55.000 12.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 22.000 48.000 32.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000 58.000 103.000 44.000 39.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 456.000 384.000 407.000 283.000 96.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 456.000 384.000 407.000 283.000 96.000
Varekostnad -1.000 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -437.000 -404.000 -354.000 -276.000 -108.000
Driftskostnader -437.000 -404.000 -355.000 -276.000 -108.000
Driftsresultat 19.000 -19.000 52.000 7.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 19.000 -19.000 43.000 7.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 78.000 32.000 103.000 44.000 39.000
Sum omløpsmidler 78.000 58.000 103.000 44.000 39.000
Sum eiendeler 86.000 58.000 103.000 44.000 39.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -64.000 -45.000 -88.000 -94.000
Sum egenkapital 55.000 36.000 55.000 12.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 22.000 39.000 32.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 22.000 48.000 32.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000 58.000 103.000 44.000 39.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 36.000 55.000 12.000 6.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.6 2.1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.5 2.6 2.1 1.4 1.2
Soliditet 64.0 62.1 53.4 27.3 15.4
Resultatgrad 4.2 -4.9 12.8 2.5 -12.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.9 2.7 5.5
Total kapitalrentabilitet 22.1 -32.8 50.5 15.9 -30.8
Signatur
23.12.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
23.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex