Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ped Data AS
Juridisk navn:  Ped Data AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90526228
co/ Sempler Torggata 131A co/ Sempler Torggata 131A Fax: 62535513
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 950055375
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/4/1988
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.65%
Resultat  
  
-136.54%
Egenkapital  
  
-34.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 384.000 407.000 283.000 96.000 127.000
Resultat: -19.000 52.000 7.000 -12.000 -31.000
Egenkapital: 36.000 55.000 12.000 6.000 17.000
Regnskap for  Ped Data AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 384.000 407.000 283.000 96.000 127.000
Driftskostnader -404.000 -355.000 -276.000 -108.000 -158.000
Driftsresultat -19.000 52.000 7.000 -12.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -19.000 52.000 7.000 -12.000 -31.000
Skattekostnad -9.000 0 0 0
Årsresultat -19.000 43.000 7.000 -12.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 58.000 103.000 44.000 39.000 18.000
Sum eiendeler 58.000 103.000 44.000 39.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 -45.000 -88.000 -94.000 -83.000
Sum egenkapital 36.000 55.000 12.000 6.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 48.000 32.000 33.000 0
Sum gjeld og egenkapital 58.000 103.000 44.000 39.000 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 384.000 407.000 283.000 96.000 127.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 384.000 407.000 283.000 96.000 127.000
Varekostnad -1.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -404.000 -354.000 -276.000 -108.000 -158.000
Driftskostnader -404.000 -355.000 -276.000 -108.000 -158.000
Driftsresultat -19.000 52.000 7.000 -12.000 -31.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 43.000 7.000 -12.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 103.000 44.000 39.000 18.000
Sum omløpsmidler 58.000 103.000 44.000 39.000 18.000
Sum eiendeler 58.000 103.000 44.000 39.000 18.000
Sum opptjent egenkapital -64.000 -45.000 -88.000 -94.000 -83.000
Sum egenkapital 36.000 55.000 12.000 6.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 39.000 32.000 33.000 0
Sum kortsiktig gjeld 22.000 48.000 32.000 33.000 0
Sum gjeld og egenkapital 58.000 103.000 44.000 39.000 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 55.000 12.000 6.000 18.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.1 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.1 1.4 1.2 0
Soliditet 62.1 53.4 27.3 15.4 1
Resultatgrad -4.9 12.8 2.5 -12.5 -24.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.9 2.7 5.5 0
Total kapitalrentabilitet -32.8 50.5 15.9 -30.8 -182.4
Signatur
23.12.2016
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Prokurister
23.12.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex