Paul Bygg AS
Juridisk navn:  Paul Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91744554
Steinsvikvegen 165 Steinsvikvegen 165 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 992219270
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/7/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.8%
Resultat  
  
34.72%
Egenkapital  
  
-715.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.591.000 1.449.000 2.156.000 3.334.000 4.963.000
Resultat: -94.000 -144.000 28.000 -155.000 -275.000
Egenkapital: -106.000 -13.000 131.000 103.000 258.000
Regnskap for  Paul Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.591.000 1.449.000 2.156.000 3.334.000 4.963.000
Driftskostnader -1.655.000 -1.556.000 -2.100.000 -3.461.000 -5.200.000
Driftsresultat -64.000 -107.000 56.000 -128.000 -237.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -37.000 -28.000 -27.000 -39.000
Finans -30.000 -37.000 -28.000 -27.000 -39.000
Resultat før skatt -94.000 -144.000 28.000 -155.000 -275.000
Skattekostnad 0 0 0 0 66.000
Årsresultat -94.000 -144.000 28.000 -155.000 -209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 558.000 751.000 788.000 690.000
Sum omløpsmidler 6.000 28.000 51.000 453.000 328.000
Sum eiendeler 385.000 586.000 802.000 1.241.000 1.018.000
Sum opptjent egenkapital -206.000 -113.000 31.000 3.000 158.000
Sum egenkapital -106.000 -13.000 131.000 103.000 258.000
Sum langsiktig gjeld 187.000 278.000 380.000 561.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 321.000 290.000 576.000 570.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 586.000 801.000 1.240.000 1.017.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.591.000 1.446.000 1.899.000 3.223.000 4.858.000
Andre inntekter 0 2.000 256.000 111.000 106.000
Driftsinntekter 1.591.000 1.449.000 2.156.000 3.334.000 4.963.000
Varekostnad -513.000 -510.000 -1.098.000 -1.427.000 -1.912.000
Lønninger -608.000 -514.000 -369.000 -1.338.000 -2.392.000
Avskrivning -180.000 -180.000 -224.000 -222.000 -336.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -354.000 -352.000 -409.000 -474.000 -560.000
Driftskostnader -1.655.000 -1.556.000 -2.100.000 -3.461.000 -5.200.000
Driftsresultat -64.000 -107.000 56.000 -128.000 -237.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -37.000 -28.000 -27.000 -39.000
Finans -30.000 -37.000 -28.000 -27.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -94.000 -144.000 28.000 -155.000 -209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 377.000 547.000 729.000 0 0
Driftsløsøre 2.000 12.000 22.000 788.000 690.000
Sum varige driftsmidler 379.000 558.000 751.000 788.000 690.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 379.000 558.000 751.000 788.000 690.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 109.000 23.000 274.000 285.000
Andre fordringer 0 5.000 21.000 3.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 7.000 176.000 17.000
Sum omløpsmidler 6.000 28.000 51.000 453.000 328.000
Sum eiendeler 385.000 586.000 802.000 1.241.000 1.018.000
Sum opptjent egenkapital -206.000 -113.000 31.000 3.000 158.000
Sum egenkapital -106.000 -13.000 131.000 103.000 258.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 117.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 187.000 278.000 380.000 561.000 189.000
Leverandørgjeld 100.000 107.000 55.000 269.000 131.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 94.000 110.000 40.000 139.000 205.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 111.000 104.000 78.000 168.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 304.000 321.000 290.000 576.000 570.000
Sum gjeld og egenkapital 385.000 586.000 801.000 1.240.000 1.017.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -298.000 -293.000 -239.000 -123.000 -242.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1 0.2 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.2 0.8 0.6
Soliditet -27.5 -2.2 16.4 8.3 25.4
Resultatgrad -7.4 2.6 -3.8 -4.8
Rentedekningsgrad -2.1 -2.9 2 -4.7 -6.1
Gjeldsgrad -4.6 -46.1 5.1 1 2.9
Total kapitalrentabilitet -16.6 -18.3 7 -10.3 -23.3
Signatur
04.02.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.02.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex