Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panoramas As
Juridisk navn:  Panoramas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sivblomvegen 4 Sivblomvegen 4 Fax:
5518 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 897941422
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vs Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
241.67%
Resultat  
  
94.12%
Egenkapital  
  
-0.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.000 12.000 1.000 2.000 82.000
Resultat: -1.000 -17.000 -31.000 -53.000 52.000
Egenkapital: 104.000 105.000 122.000 153.000 206.000
Regnskap for  Panoramas As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.000 12.000 1.000 2.000 82.000
Driftskostnader -42.000 -29.000 -32.000 -56.000 -30.000
Driftsresultat -1.000 -17.000 -31.000 -53.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -17.000 -31.000 -53.000 52.000
Skattekostnad 0 0 -12.000
Årsresultat -1.000 -17.000 -31.000 -53.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 12.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 156.000 128.000 138.000 175.000 250.000
Sum eiendeler 164.000 140.000 138.000 175.000 250.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 75.000 92.000 123.000 176.000
Sum egenkapital 104.000 105.000 122.000 153.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 35.000 16.000 22.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 140.000 138.000 175.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 12.000 1.000 2.000 82.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 41.000 12.000 1.000 2.000 82.000
Varekostnad -16.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -4.000 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -24.000 -32.000 -56.000 -30.000
Driftskostnader -42.000 -29.000 -32.000 -56.000 -30.000
Driftsresultat -1.000 -17.000 -31.000 -53.000 51.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -1.000 -17.000 -31.000 -53.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 12.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000 12.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 12.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 66.000
Andre fordringer 6.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 156.000 128.000 132.000 167.000 184.000
Sum omløpsmidler 156.000 128.000 138.000 175.000 250.000
Sum eiendeler 164.000 140.000 138.000 175.000 250.000
Sum opptjent egenkapital 74.000 75.000 92.000 123.000 176.000
Sum egenkapital 104.000 105.000 122.000 153.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 -1.000 -1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 -2.000 0 0 19.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 38.000 17.000 22.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 35.000 16.000 22.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 165.000 140.000 138.000 175.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 93.000 122.000 153.000 206.000
Likviditetsgrad 1 2.6 3.7 8.6 8 5.7
Likviditetsgrad 2 2.6 3.7 8.6 8 5.7
Soliditet 63.0 75.0 88.4 87.4 82.4
Resultatgrad -2.4 -141.7 62.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.6 -12.1 -22.5 -30.3 20.4
Signatur
29.02.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex