Panoramaeiendom As
Juridisk navn:  Panoramaeiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Europaveien 870 Europaveien 870 Fax:
3967 Stathelle 3967 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 922222517
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/6/2019 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.27%
Resultat  
  
-20.2%
Egenkapital  
  
55.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 408.000 440.000 270.000
Resultat: 245.000 307.000 192.000
Egenkapital: 427.000 274.000 35.000
Regnskap for  Panoramaeiendom As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 408.000 440.000 270.000
Driftskostnader -49.000 -64.000 -39.000
Driftsresultat 359.000 376.000 231.000
Finansinntekter 4.000 24.000 5.000
Finanskostnader -118.000 -94.000 -45.000
Finans -114.000 -70.000 -40.000
Resultat før skatt 245.000 307.000 192.000
Skattekostnad -54.000 -67.000 -42.000
Årsresultat 191.000 239.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.363.000 2.709.000 2.090.000
Sum omløpsmidler 417.000 622.000 0
Sum eiendeler 3.780.000 3.331.000 2.090.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 244.000 5.000
Sum egenkapital 427.000 274.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 3.303.000 2.988.000 1.869.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 68.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 3.780.000 3.330.000 2.090.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 408.000 440.000 270.000
Driftsinntekter 408.000 440.000 270.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -13.000 -37.000 -31.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -36.000 -27.000 -8.000
Driftskostnader -49.000 -64.000 -39.000
Driftsresultat 359.000 376.000 231.000
Finansinntekter 4.000 24.000 5.000
Finanskostnader -118.000 -94.000 -45.000
Finans -114.000 -70.000 -40.000
Konsernbidrag -7.000 -145.000
Utbytte 0
Årsresultat 191.000 239.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 3.100.000 1.779.000 1.816.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 3.100.000 1.779.000 1.816.000
Sum finansielle anleggsmidler 263.000 930.000 274.000
Sum anleggsmidler 3.363.000 2.709.000 2.090.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 415.000 318.000 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 3.000 304.000 0
Sum omløpsmidler 417.000 622.000 0
Sum eiendeler 3.780.000 3.331.000 2.090.000
Sum opptjent egenkapital 397.000 244.000 5.000
Sum egenkapital 427.000 274.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 9.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 3.303.000 2.988.000 1.869.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 42.000 68.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 68.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 3.780.000 3.330.000 2.090.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 367.000 554.000 -186.000
Likviditetsgrad 1 8.3 9.1 0
Likviditetsgrad 2 8.3 9.1 0
Soliditet 11.3 8.2 1.7
Resultatgrad 88.0 85.5 85.6
Rentedekningsgrad 3.0 4.0 5.1
Gjeldsgrad 7.9 11.2 58.7
Total kapitalrentabilitet 9.6 12.0 11.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex