Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Vekst As
Juridisk navn:  Panorama Vekst As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Mekvorpvegen 15 Mekvorpvegen 15 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 924581751
Aksjekapital: 137.638 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/29/2020
Foretakstype: AS
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.55%
Resultat  
  
-68.75%
Egenkapital  
  
1.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 4.195.000 4.131.000
Resultat: 1.393.000 4.458.000
Egenkapital: 2.649.000 2.619.000
Regnskap for  Panorama Vekst As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 4.195.000 4.131.000
Driftskostnader -2.578.000 -2.476.000
Driftsresultat 1.617.000 1.655.000
Finansinntekter 91.000 5.619.000
Finanskostnader -315.000 -2.816.000
Finans -224.000 2.803.000
Resultat før skatt 1.393.000 4.458.000
Skattekostnad -262.000 -15.000
Årsresultat 1.131.000 4.443.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.271.000 20.967.000
Sum omløpsmidler 9.352.000 6.120.000
Sum eiendeler 23.623.000 27.087.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 3.000
Sum egenkapital 2.649.000 2.619.000
Sum langsiktig gjeld 19.391.000 19.497.000
Sum kortsiktig gjeld 1.583.000 4.970.000
Sum gjeld og egenkapital 23.624.000 27.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 4.195.000 4.131.000
Driftsinntekter 4.195.000 4.131.000
Varekostnad
Lønninger -1.042.000 -1.009.000
Avskrivning -405.000 -429.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.131.000 -1.038.000
Driftskostnader -2.578.000 -2.476.000
Driftsresultat 1.617.000 1.655.000
Finansinntekter 91.000 5.619.000
Finanskostnader -315.000 -2.816.000
Finans -224.000 2.803.000
Konsernbidrag
Utbytte -1.101.000 -4.440.000
Årsresultat 1.131.000 4.443.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 14.271.000 15.406.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 120.000
Sum varige driftsmidler 14.271.000 15.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.440.000
Sum anleggsmidler 14.271.000 20.967.000
Varebeholdning
Kundefordringer 6.000 33.000
Andre fordringer 27.000 10.000
Sum investeringer
Kasse, bank 4.928.000 1.687.000
Sum omløpsmidler 9.352.000 6.120.000
Sum eiendeler 23.623.000 27.087.000
Sum opptjent egenkapital 33.000 3.000
Sum egenkapital 2.649.000 2.619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 317.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 19.391.000 19.497.000
Leverandørgjeld 67.000 182.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 246.000 198.000
Utbytte -1.101.000 -4.440.000
Annen kortsiktig gjeld 169.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 1.583.000 4.970.000
Sum gjeld og egenkapital 23.624.000 27.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.769.000 1.150.000
Likviditetsgrad 1 5.9 1.2
Likviditetsgrad 2 5.9 1.2
Soliditet 11.2 9.7
Resultatgrad 38.5 40.1
Rentedekningsgrad 5.1 0.6
Gjeldsgrad 7.9 9.3
Total kapitalrentabilitet 7.2 26.9
Signatur
18.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex