Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Solution As
Juridisk navn:  Panorama Solution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95807825
Nedre Flatåsveg 397 Nedre Flatåsveg 397 Fax:
7099 Flatåsen 7099 Flatåsen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 915760376
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/4/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fidelis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.24%
Resultat  
  
-50.19%
Egenkapital  
  
28.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.168.000 3.064.000 2.903.000 3.295.000 3.069.000
Resultat: 4.293.000 8.619.000 1.674.000 1.999.000 1.652.000
Egenkapital: 3.801.000 2.951.000 1.205.000 279.000 240.000
Regnskap for  Panorama Solution As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.168.000 3.064.000 2.903.000 3.295.000 3.069.000
Driftskostnader -1.160.000 -1.254.000 -1.228.000 -1.296.000 -1.417.000
Driftsresultat 1.008.000 1.810.000 1.674.000 1.998.000 1.651.000
Finansinntekter 3.346.000 6.821.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -11.000 -1.000 -1.000 0
Finans 3.285.000 6.810.000 0 0 1.000
Resultat før skatt 4.293.000 8.619.000 1.674.000 1.999.000 1.652.000
Skattekostnad -543.000 -690.000 -369.000 -460.000 -396.000
Årsresultat 3.750.000 7.929.000 1.306.000 1.539.000 1.255.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 11.000 11.000
Sum omløpsmidler 7.463.000 10.274.000 2.432.000 2.505.000 2.191.000
Sum eiendeler 7.463.000 10.274.000 2.432.000 2.516.000 2.202.000
Sum opptjent egenkapital 3.771.000 2.921.000 1.175.000 249.000 210.000
Sum egenkapital 3.801.000 2.951.000 1.205.000 279.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.662.000 7.323.000 1.227.000 2.236.000 1.962.000
Sum gjeld og egenkapital 7.463.000 10.274.000 2.432.000 2.515.000 2.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.168.000 3.064.000 2.903.000 3.295.000 3.069.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.168.000 3.064.000 2.903.000 3.295.000 3.069.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -942.000 -970.000 -941.000 -970.000 -929.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -284.000 -287.000 -326.000 -488.000
Driftskostnader -1.160.000 -1.254.000 -1.228.000 -1.296.000 -1.417.000
Driftsresultat 1.008.000 1.810.000 1.674.000 1.998.000 1.651.000
Finansinntekter 3.346.000 6.821.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -61.000 -11.000 -1.000 -1.000 0
Finans 3.285.000 6.810.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.900.000 -6.183.000 -380.000 -1.500.000 -1.326.000
Årsresultat 3.750.000 7.929.000 1.306.000 1.539.000 1.255.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 0 11.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 132.000 869.000 271.000 101.000
Andre fordringer 523.000 402.000 289.000 315.000
Sum investeringer 650.000 7.733.000 0 0 0
Kasse, bank 6.287.000 2.409.000 1.161.000 1.945.000 1.776.000
Sum omløpsmidler 7.463.000 10.274.000 2.432.000 2.505.000 2.191.000
Sum eiendeler 7.463.000 10.274.000 2.432.000 2.516.000 2.202.000
Sum opptjent egenkapital 3.771.000 2.921.000 1.175.000 249.000 210.000
Sum egenkapital 3.801.000 2.951.000 1.205.000 279.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 52.000 0 0 5.000
Betalbar skatt 543.000 690.000 369.000 460.000 396.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 282.000 277.000 191.000 152.000
Utbytte -2.900.000 -6.183.000 -380.000 -1.500.000 -1.326.000
Annen kortsiktig gjeld 113.000 117.000 201.000 86.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 3.662.000 7.323.000 1.227.000 2.236.000 1.962.000
Sum gjeld og egenkapital 7.463.000 10.274.000 2.432.000 2.515.000 2.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.801.000 2.951.000 1.205.000 269.000 229.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.4 2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.0 1.4 2 1.1 1.1
Soliditet 50.9 28.7 49.5 11.1 10.9
Resultatgrad 46.5 59.1 57.7 60.6 53.8
Rentedekningsgrad 16.5 164.5 1 1
Gjeldsgrad 1.0 2.5 1 8 8.2
Total kapitalrentabilitet 58.3 84.0 68.9 79.5 7
Signatur
20.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
20.07.2021
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex