Panorama Regnskap & Rådgivning As
Juridisk navn:  Panorama Regnskap & Rådgivning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kjellstad Næringspark Sankt Hallvards vei 3 Kjellstad Næringspark Sankt Hallvards vei 3 Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 919144610
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.5%
Resultat  
  
-98.48%
Egenkapital  
  
3.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.703.000 2.538.000 1.509.000 596.000 126.000
Resultat: 11.000 726.000 55.000 7.000 -60.000
Egenkapital: 257.000 248.000 203.000 160.000 155.000
Regnskap for  Panorama Regnskap & Rådgivning As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.703.000 2.538.000 1.509.000 596.000 126.000
Driftskostnader -2.684.000 -1.805.000 -1.450.000 -589.000 -186.000
Driftsresultat 19.000 733.000 59.000 7.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -7.000 -4.000 0 0
Finans -9.000 -7.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt 11.000 726.000 55.000 7.000 -60.000
Skattekostnad -2.000 -160.000 -12.000 -2.000 15.000
Årsresultat 8.000 566.000 43.000 5.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 352.000 7.000 21.000 29.000
Sum omløpsmidler 814.000 1.168.000 575.000 252.000 174.000
Sum eiendeler 1.130.000 1.520.000 582.000 273.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 57.000 48.000 3.000 -40.000 -45.000
Sum egenkapital 257.000 248.000 203.000 160.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 161.000 219.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 713.000 1.052.000 379.000 114.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.519.000 582.000 274.000 202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.686.000 2.515.000 1.509.000 596.000 125.000
Andre inntekter 18.000 23.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.703.000 2.538.000 1.509.000 596.000 126.000
Varekostnad -13.000 0 0 0
Lønninger -2.135.000 -1.515.000 -1.179.000 -436.000 -109.000
Avskrivning -65.000 -45.000 -5.000 -5.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -484.000 -232.000 -266.000 -148.000 -75.000
Driftskostnader -2.684.000 -1.805.000 -1.450.000 -589.000 -186.000
Driftsresultat 19.000 733.000 59.000 7.000 -60.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -7.000 -4.000 0 0
Finans -9.000 -7.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag -521.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 566.000 43.000 5.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 13.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 316.000 352.000 3.000 8.000 14.000
Sum varige driftsmidler 316.000 352.000 3.000 8.000 14.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 316.000 352.000 7.000 21.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 272.000 259.000 153.000 85.000 21.000
Andre fordringer 33.000 26.000 27.000 27.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 83.000 883.000 394.000 140.000 123.000
Sum omløpsmidler 814.000 1.168.000 575.000 252.000 174.000
Sum eiendeler 1.130.000 1.520.000 582.000 273.000 203.000
Sum opptjent egenkapital 57.000 48.000 3.000 -40.000 -45.000
Sum egenkapital 257.000 248.000 203.000 160.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 9.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 667.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 161.000 219.000 0 0 0
Leverandørgjeld 313.000 16.000 24.000 7.000 26.000
Betalbar skatt 1.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 168.000 186.000 178.000 61.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 231.000 183.000 173.000 46.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 713.000 1.052.000 379.000 114.000 47.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.519.000 582.000 274.000 202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 116.000 196.000 138.000 127.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.5 2.2 3.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.5 2.2 3.7
Soliditet 22.7 16.3 34.9 58.4 76.7
Resultatgrad 0.7 28.9 3.9 1.2 -47.6
Rentedekningsgrad 2.1 104.7 14.8
Gjeldsgrad 3.4 5.1 1.9 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.7 48.3 10.1 2.6 -29.7
Signatur
10.02.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex