Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Musikk Drammen AS
Juridisk navn:  Panorama Musikk Drammen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32895270
Tollbugata 29A Tollbugata 29A Fax:
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 950126787
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Anne Johansen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.4%
Resultat  
  
8500%
Egenkapital  
  
7.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.475.000 2.589.000 2.220.000 2.220.000 2.461.000
Resultat: 84.000 -1.000 170.000 154.000 152.000
Egenkapital: 938.000 872.000 874.000 741.000 622.000
Regnskap for  Panorama Musikk Drammen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.475.000 2.589.000 2.220.000 2.220.000 2.461.000
Driftskostnader -2.390.000 -2.590.000 -2.049.000 -2.066.000 -2.309.000
Driftsresultat 84.000 -1.000 170.000 155.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 84.000 -1.000 170.000 154.000 152.000
Skattekostnad -18.000 -37.000 -36.000 -36.000
Årsresultat 66.000 -1.000 133.000 119.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.468.000 1.351.000 1.465.000 1.230.000 1.142.000
Sum eiendeler 1.468.000 1.351.000 1.465.000 1.230.000 1.142.000
Sum opptjent egenkapital 838.000 772.000 774.000 641.000 522.000
Sum egenkapital 938.000 872.000 874.000 741.000 622.000
Sum langsiktig gjeld 363.000 383.000 423.000
Sum kortsiktig gjeld 530.000 479.000 228.000 106.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 1.351.000 1.465.000 1.230.000 1.141.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.475.000 2.589.000 2.220.000 2.220.000 2.461.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.475.000 2.589.000 2.220.000 2.220.000 2.461.000
Varekostnad -2.167.000 -2.323.000 -1.813.000 -1.840.000 -2.076.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -223.000 -267.000 -236.000 -226.000 -233.000
Driftskostnader -2.390.000 -2.590.000 -2.049.000 -2.066.000 -2.309.000
Driftsresultat 84.000 -1.000 170.000 155.000 151.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 66.000 -1.000 133.000 119.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 488.000 616.000 713.000 565.000 815.000
Kundefordringer 403.000 544.000 339.000 325.000 160.000
Andre fordringer 6.000 10.000 96.000 43.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 571.000 182.000 318.000 297.000 164.000
Sum omløpsmidler 1.468.000 1.351.000 1.465.000 1.230.000 1.142.000
Sum eiendeler 1.468.000 1.351.000 1.465.000 1.230.000 1.142.000
Sum opptjent egenkapital 838.000 772.000 774.000 641.000 522.000
Sum egenkapital 938.000 872.000 874.000 741.000 622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 363.000 383.000 423.000
Leverandørgjeld 20.000 43.000 -32.000 2.000 6.000
Betalbar skatt 18.000 37.000 36.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 163.000 110.000 95.000 69.000 54.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 328.000 326.000 128.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 530.000 479.000 228.000 106.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 1.468.000 1.351.000 1.465.000 1.230.000 1.141.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 938.000 872.000 1.237.000 1.124.000 1.046.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.8 6.4 11. 11.
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 3.3 6.3 3.4
Soliditet 63.9 64.5 59.7 60.2 54.5
Resultatgrad 3.4 -0.0 7.7 7 6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.7 -0.1 11.6 12.6 13.2
Signatur
28.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2020
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex