Panorama Hotell & Resort As
Juridisk navn:  Panorama Hotell & Resort As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56319000
Forland Forland Fax:
5379 Steinsland 5379 Steinsland
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 992916869
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 7/15/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.29%
Resultat  
  
-30.45%
Egenkapital  
  
-109.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.205.000 36.906.000 49.503.000 45.351.000 46.605.000
Resultat: -5.934.000 -4.549.000 -2.680.000 -3.088.000 -2.699.000
Egenkapital: -5.630.000 -2.684.000 -424.000 104.000 86.000
Regnskap for  Panorama Hotell & Resort As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.205.000 36.906.000 49.503.000 45.351.000 46.605.000
Driftskostnader -33.085.000 -41.385.000 -52.172.000 -48.438.000 -49.315.000
Driftsresultat -5.880.000 -4.479.000 -2.668.000 -3.086.000 -2.711.000
Finansinntekter 14.000 18.000 19.000 13.000 14.000
Finanskostnader -69.000 -89.000 -32.000 -15.000 -1.000
Finans -55.000 -71.000 -13.000 -2.000 13.000
Resultat før skatt -5.934.000 -4.549.000 -2.680.000 -3.088.000 -2.699.000
Skattekostnad 657.000 505.000 473.000 0 0
Årsresultat -5.277.000 -4.044.000 -2.207.000 -3.088.000 -2.699.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 730.000 548.000 294.000 227.000 239.000
Sum omløpsmidler 17.436.000 16.567.000 22.032.000 14.617.000 11.682.000
Sum eiendeler 18.166.000 17.115.000 22.326.000 14.844.000 11.921.000
Sum opptjent egenkapital -7.882.000 -4.936.000 -2.676.000 4.000 -14.000
Sum egenkapital -5.630.000 -2.684.000 -424.000 104.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.797.000 19.799.000 22.750.000 14.740.000 11.835.000
Sum gjeld og egenkapital 18.167.000 17.115.000 22.326.000 14.844.000 11.921.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.329.000 29.732.000 48.450.000 44.315.000 45.090.000
Andre inntekter 6.877.000 7.174.000 1.054.000 1.037.000 1.514.000
Driftsinntekter 27.205.000 36.906.000 49.503.000 45.351.000 46.605.000
Varekostnad -5.619.000 -6.301.000 -9.779.000 -8.692.000 -9.174.000
Lønninger -7.974.000 -13.600.000 -19.602.000 -17.957.000 -17.729.000
Avskrivning -136.000 -97.000 -86.000 -79.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.356.000 -21.387.000 -22.705.000 -21.710.000 -22.338.000
Driftskostnader -33.085.000 -41.385.000 -52.172.000 -48.438.000 -49.315.000
Driftsresultat -5.880.000 -4.479.000 -2.668.000 -3.086.000 -2.711.000
Finansinntekter 14.000 18.000 19.000 13.000 14.000
Finanskostnader -69.000 -89.000 -32.000 -15.000 -1.000
Finans -55.000 -71.000 -13.000 -2.000 13.000
Konsernbidrag 2.330.000 1.791.000 1.679.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.277.000 -4.044.000 -2.207.000 -3.088.000 -2.699.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 76.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 507.000 377.000 217.000 155.000 195.000
Sum varige driftsmidler 507.000 377.000 217.000 155.000 195.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 94.000 77.000 71.000 44.000
Sum anleggsmidler 730.000 548.000 294.000 227.000 239.000
Varebeholdning 607.000 718.000 1.552.000 1.356.000 1.012.000
Kundefordringer 516.000 172.000 3.282.000 2.740.000 4.276.000
Andre fordringer 1.154.000 2.383.000 831.000 802.000 832.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 442.000 739.000 1.210.000 1.062.000 1.101.000
Sum omløpsmidler 17.436.000 16.567.000 22.032.000 14.617.000 11.682.000
Sum eiendeler 18.166.000 17.115.000 22.326.000 14.844.000 11.921.000
Sum opptjent egenkapital -7.882.000 -4.936.000 -2.676.000 4.000 -14.000
Sum egenkapital -5.630.000 -2.684.000 -424.000 104.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 13.773.000 12.341.000 12.688.000 10.022.000 6.392.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 8.067.000 4.484.000 6.091.000 1.506.000 2.018.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 780.000 1.033.000 1.279.000 1.093.000 1.096.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.177.000 1.941.000 2.693.000 2.119.000 2.329.000
Sum kortsiktig gjeld 23.797.000 19.799.000 22.750.000 14.740.000 11.835.000
Sum gjeld og egenkapital 18.167.000 17.115.000 22.326.000 14.844.000 11.921.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.361.000 -3.232.000 -718.000 -123.000 -153.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9
Soliditet -31.0 -15.7 -1.9 0.7 0.7
Resultatgrad -21.6 -12.1 -5.4 -6.8 -5.8
Rentedekningsgrad -85.2 -50.3 -83.4 -205.7
Gjeldsgrad -4.2 -7.4 -53.7 141.7 137.6
Total kapitalrentabilitet -32.3 -26.1 -11.9 -20.7 -22.6
Signatur
18.06.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
22.06.2017
Prokura
Opitz Ole Martin
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex