Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Florø As
Juridisk navn:  Panorama Florø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41108265
c/o Solvens AS Leirvåggata 13 Strandavegen 29 Fax:
6900 Florø 6905 Florø
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 995954540
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/2/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Solvens As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.45%
Resultat  
  
-48.65%
Egenkapital  
  
0.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 407.000 413.000 460.000 536.000 377.000
Resultat: 19.000 37.000 -14.000 171.000 -340.000
Egenkapital: 3.354.000 3.339.000 3.310.000 2.822.000 2.615.000
Regnskap for  Panorama Florø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 407.000 413.000 460.000 536.000 377.000
Driftskostnader -193.000 -166.000 -243.000 -144.000 -393.000
Driftsresultat 214.000 247.000 217.000 392.000 -16.000
Finansinntekter 5.000 11.000 5.000 11.000 7.000
Finanskostnader -200.000 -221.000 -237.000 -233.000 -331.000
Finans -195.000 -210.000 -232.000 -222.000 -324.000
Resultat før skatt 19.000 37.000 -14.000 171.000 -340.000
Skattekostnad -4.000 -8.000 3.000 36.000 155.000
Årsresultat 14.000 29.000 -11.000 207.000 -185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000
Sum omløpsmidler 308.000 467.000 333.000 316.000 137.000
Sum eiendeler 12.509.000 12.668.000 12.534.000 12.517.000 12.338.000
Sum opptjent egenkapital -1.657.000 -1.671.000 -1.700.000 -1.689.000 -1.896.000
Sum egenkapital 3.354.000 3.339.000 3.310.000 2.822.000 2.615.000
Sum langsiktig gjeld 9.113.000 9.286.000 9.194.000 9.605.000 9.663.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 42.000 30.000 90.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 12.510.000 12.667.000 12.534.000 12.516.000 12.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 407.000 413.000 460.000 536.000 377.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 407.000 413.000 460.000 536.000 377.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -193.000 -166.000 -243.000 -144.000 -393.000
Driftskostnader -193.000 -166.000 -243.000 -144.000 -393.000
Driftsresultat 214.000 247.000 217.000 392.000 -16.000
Finansinntekter 5.000 11.000 5.000 11.000 7.000
Finanskostnader -200.000 -221.000 -237.000 -233.000 -331.000
Finans -195.000 -210.000 -232.000 -222.000 -324.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 14.000 29.000 -11.000 207.000 -185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000 12.201.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 11.000 20.000 35.000 113.000
Andre fordringer 4.000 18.000 13.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 294.000 449.000 301.000 274.000 24.000
Sum omløpsmidler 308.000 467.000 333.000 316.000 137.000
Sum eiendeler 12.509.000 12.668.000 12.534.000 12.517.000 12.338.000
Sum opptjent egenkapital -1.657.000 -1.671.000 -1.700.000 -1.689.000 -1.896.000
Sum egenkapital 3.354.000 3.339.000 3.310.000 2.822.000 2.615.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.671.000 1.666.000 1.658.000 1.661.000 1.698.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.113.000 9.286.000 9.194.000 9.605.000 9.663.000
Leverandørgjeld 16.000 20.000 5.000 30.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 12.000 15.000 56.000 15.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 11.000 11.000 5.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 42.000 30.000 90.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 12.510.000 12.667.000 12.534.000 12.516.000 12.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 264.000 425.000 303.000 226.000 77.000
Likviditetsgrad 1 7.0 11.1 11.1 3.5 2.3
Likviditetsgrad 2 7.0 11.1 11.1 3.5 2.3
Soliditet 26.8 26.4 26.4 22.5 21.2
Resultatgrad 52.6 59.8 47.2 73.1 -4.2
Rentedekningsgrad 1.1 1.1 0.9 1.7
Gjeldsgrad 2.7 2.8 2.8 3.4 3.7
Total kapitalrentabilitet 1.8 2.0 1.8 3.2 -0.1
Signatur
14.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex