Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Design AS
Juridisk navn:  Panorama Design AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31004652
Filipstadveien 5 Filipstadveien 5 Fax:
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983399630
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/18/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Aider Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.68%
Resultat  
  
118.54%
Egenkapital  
  
38.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.203.000 4.054.000 6.587.000 8.711.000 9.763.000
Resultat: 198.000 -1.068.000 -1.192.000 -364.000 496.000
Egenkapital: -314.000 -512.000 556.000 1.748.000 2.111.000
Regnskap for  Panorama Design AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.203.000 4.054.000 6.587.000 8.711.000 9.763.000
Driftskostnader -4.071.000 -5.034.000 -7.593.000 -8.948.000 -9.223.000
Driftsresultat 131.000 -979.000 -1.007.000 -238.000 539.000
Finansinntekter 68.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -90.000 -187.000 -127.000 -45.000
Finans 67.000 -89.000 -185.000 -126.000 -43.000
Resultat før skatt 198.000 -1.068.000 -1.192.000 -364.000 496.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 198.000 -1.068.000 -1.192.000 -364.000 496.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 26.000 98.000 3.061.000 1.508.000
Sum omløpsmidler 763.000 511.000 2.212.000 2.429.000 3.546.000
Sum eiendeler 783.000 537.000 2.310.000 5.490.000 5.054.000
Sum opptjent egenkapital -764.000 -962.000 106.000 1.298.000 1.661.000
Sum egenkapital -314.000 -512.000 556.000 1.748.000 2.111.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 101.000 101.000 1.476.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 1.065.000 949.000 1.654.000 2.266.000 1.924.000
Sum gjeld og egenkapital 783.000 538.000 2.311.000 5.490.000 5.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.203.000 4.054.000 6.587.000 8.711.000 9.763.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.203.000 4.054.000 6.587.000 8.711.000 9.763.000
Varekostnad -131.000 -290.000 -920.000 -2.031.000 -2.809.000
Lønninger -3.162.000 -3.653.000 -5.229.000 -4.942.000 -4.990.000
Avskrivning -6.000 -21.000 -38.000 -69.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -772.000 -1.070.000 -1.406.000 -1.906.000 -1.349.000
Driftskostnader -4.071.000 -5.034.000 -7.593.000 -8.948.000 -9.223.000
Driftsresultat 131.000 -979.000 -1.007.000 -238.000 539.000
Finansinntekter 68.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -90.000 -187.000 -127.000 -45.000
Finans 67.000 -89.000 -185.000 -126.000 -43.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 198.000 -1.068.000 -1.192.000 -364.000 496.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000 37.000 74.000 143.000
Sum varige driftsmidler 10.000 16.000 37.000 74.000 143.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 61.000 2.986.000 1.365.000
Sum anleggsmidler 20.000 26.000 98.000 3.061.000 1.508.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 261.000 197.000 484.000 1.831.000 1.084.000
Andre fordringer 146.000 28.000 812.000 22.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 356.000 286.000 915.000 576.000 2.458.000
Sum omløpsmidler 763.000 511.000 2.212.000 2.429.000 3.546.000
Sum eiendeler 783.000 537.000 2.310.000 5.490.000 5.054.000
Sum opptjent egenkapital -764.000 -962.000 106.000 1.298.000 1.661.000
Sum egenkapital -314.000 -512.000 556.000 1.748.000 2.111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 101.000 101.000 1.476.000 1.019.000
Leverandørgjeld 106.000 142.000 121.000 1.294.000 1.003.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 373.000 288.000 419.000 622.000 589.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 585.000 519.000 1.114.000 350.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 1.065.000 949.000 1.654.000 2.266.000 1.924.000
Sum gjeld og egenkapital 783.000 538.000 2.311.000 5.490.000 5.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -302.000 -438.000 558.000 163.000 1.622.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.5 1.3 1.1 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 1.3 1.1 1.8
Soliditet -40.1 -95.2 24.1 31.8 41.8
Resultatgrad 3.1 -24.1 -15.3 -2.7 5.5
Rentedekningsgrad 131.0 -10.9 -5.4 -1.9 1
Gjeldsgrad -3.5 -2.1 3.2 2.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 25.4 -181.8 -43.5 -4.3 10.7
Signatur
21.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex