Panorama Consult AS
Juridisk navn:  Panorama Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97115659
Bekkefaret 6 Bekkefaret 6 Fax:
1518 Moss 1518 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 983020119
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Østfold Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.09%
Resultat  
  
154.43%
Egenkapital  
  
-37.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 60.000 55.000 73.000 81.000 60.000
Resultat: 559.000 -1.027.000 5.969.000 704.000 720.000
Egenkapital: 4.041.000 6.496.000 7.524.000 1.578.000 873.000
Regnskap for  Panorama Consult AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 60.000 55.000 73.000 81.000 60.000
Driftskostnader -54.000 -45.000 -55.000 -69.000 -57.000
Driftsresultat 6.000 10.000 18.000 11.000 3.000
Finansinntekter 553.000 369.000 6.302.000 2.800.000 720.000
Finanskostnader -1.406.000 -352.000 -2.108.000 -1.000
Finans 553.000 -1.037.000 5.950.000 692.000 719.000
Resultat før skatt 559.000 -1.027.000 5.969.000 704.000 720.000
Skattekostnad -14.000 -2.000 -22.000 0 -10.000
Årsresultat 545.000 -1.029.000 5.947.000 704.000 710.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.230.000 5.825.000 2.335.000 2.425.000 1.925.000
Sum omløpsmidler 462.000 686.000 5.230.000 1.769.000 3.429.000
Sum eiendeler 4.692.000 6.511.000 7.565.000 4.194.000 5.354.000
Sum opptjent egenkapital 3.941.000 6.396.000 7.424.000 1.478.000 773.000
Sum egenkapital 4.041.000 6.496.000 7.524.000 1.578.000 873.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.600.000 3.635.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 16.000 41.000 16.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 4.692.000 6.512.000 7.565.000 4.194.000 5.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 55.000 73.000 81.000 60.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 60.000 55.000 73.000 81.000 60.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -45.000 -55.000 -69.000 -57.000
Driftskostnader -54.000 -45.000 -55.000 -69.000 -57.000
Driftsresultat 6.000 10.000 18.000 11.000 3.000
Finansinntekter 553.000 369.000 6.302.000 2.800.000 720.000
Finanskostnader -1.406.000 -352.000 -2.108.000 -1.000
Finans 553.000 -1.037.000 5.950.000 692.000 719.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 545.000 -1.029.000 5.947.000 704.000 710.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.230.000 5.825.000 2.335.000 2.425.000 1.925.000
Sum anleggsmidler 4.230.000 5.825.000 2.335.000 2.425.000 1.925.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 69.000 91.000 88.000 75.000
Andre fordringer 0 4.000 8.000
Sum investeringer 389.000 536.000 945.000 569.000 1.700.000
Kasse, bank 73.000 81.000 504.000 178.000 141.000
Sum omløpsmidler 462.000 686.000 5.230.000 1.769.000 3.429.000
Sum eiendeler 4.692.000 6.511.000 7.565.000 4.194.000 5.354.000
Sum opptjent egenkapital 3.941.000 6.396.000 7.424.000 1.478.000 773.000
Sum egenkapital 4.041.000 6.496.000 7.524.000 1.578.000 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.600.000 3.635.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 6.000 2.000 22.000 0 10.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 13.000 17.000 14.000 14.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 630.000 0 0 820.000
Sum kortsiktig gjeld 651.000 16.000 41.000 16.000 845.000
Sum gjeld og egenkapital 4.692.000 6.512.000 7.565.000 4.194.000 5.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -189.000 670.000 5.189.000 1.753.000 2.584.000
Likviditetsgrad 1 0.7 42.9 127.6 110.6 4.1
Likviditetsgrad 2 0.7 42.9 127.6 110.6 4.1
Soliditet 86.1 99.8 99.5 37.6 16.3
Resultatgrad 10.0 18.2 24.7 13.6 5
Rentedekningsgrad 0.1 0 3
Gjeldsgrad 0.2 0 1.7 5.1
Total kapitalrentabilitet 11.9 5.8 83.5 6 13.5
Signatur
08.09.2022
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
08.09.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex