Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Byggutvikling As
Juridisk navn:  Panorama Byggutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tuftenveien 2A Tuftenveien 2A Fax:
1960 Løken 1960 Løken
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 927710536
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 8/10/2021
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: B-S Regnskap AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 18.000
Resultat: -90.000
Egenkapital: 222.000
Regnskap for  Panorama Byggutvikling As
Resultat 2021
Driftsinntekter 18.000
Driftskostnader -89.000
Driftsresultat -71.000
Finansinntekter
Finanskostnader -18.000
Finans -18.000
Resultat før skatt -90.000
Skattekostnad 22.000
Årsresultat -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.893.000
Sum omløpsmidler 255.000
Sum eiendeler 3.148.000
Sum opptjent egenkapital -67.000
Sum egenkapital 222.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 2.926.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter 18.000
Driftsinntekter 18.000
Varekostnad -29.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -60.000
Driftskostnader -89.000
Driftsresultat -71.000
Finansinntekter
Finanskostnader -18.000
Finans -18.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 22.000
Fast eiendom 2.871.000
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler 2.871.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 2.893.000
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 255.000
Sum omløpsmidler 255.000
Sum eiendeler 3.148.000
Sum opptjent egenkapital -67.000
Sum egenkapital 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 37.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 2.889.000
Sum kortsiktig gjeld 2.926.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.671.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 7.1
Resultatgrad -394.4
Rentedekningsgrad -3.9
Gjeldsgrad 13.2
Total kapitalrentabilitet -2.3
Signatur
14.10.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex