Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Bygg AS
Juridisk navn:  Panorama Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91185836
Mekvorpvegen 15 Mekvorpvegen 15 Fax:
6411 Molde 6411 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 982044472
Aksjekapital: 87.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 5/22/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Iregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.53%
Resultat  
  
6.38%
Egenkapital  
  
67.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.392.000 4.010.000 2.700.000 3.157.000 2.708.000
Resultat: 1.333.000 1.253.000 743.000 655.000 617.000
Egenkapital: 2.582.000 1.543.000 566.000 1.987.000 1.483.000
Regnskap for  Panorama Bygg AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.392.000 4.010.000 2.700.000 3.157.000 2.708.000
Driftskostnader -3.055.000 -2.757.000 -1.963.000 -2.507.000 -2.094.000
Driftsresultat 1.336.000 1.254.000 737.000 651.000 613.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -4.000 -1.000 6.000 4.000 3.000
Resultat før skatt 1.333.000 1.253.000 743.000 655.000 617.000
Skattekostnad -293.000 -276.000 -163.000 -151.000 -148.000
Årsresultat 1.039.000 977.000 579.000 504.000 468.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 899.000 306.000 329.000 357.000 365.000
Sum omløpsmidler 2.942.000 2.454.000 907.000 2.389.000 1.864.000
Sum eiendeler 3.841.000 2.760.000 1.236.000 2.746.000 2.229.000
Sum opptjent egenkapital 2.495.000 1.456.000 479.000 1.837.000 1.333.000
Sum egenkapital 2.582.000 1.543.000 566.000 1.987.000 1.483.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 1.216.000 670.000 760.000 746.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 2.759.000 1.236.000 2.747.000 2.229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.267.000 3.866.000 2.621.000 3.078.000 2.625.000
Andre inntekter 126.000 143.000 79.000 79.000 83.000
Driftsinntekter 4.392.000 4.010.000 2.700.000 3.157.000 2.708.000
Varekostnad -28.000 -238.000 -162.000 -18.000 -34.000
Lønninger -2.677.000 -2.192.000 -1.466.000 -2.267.000 -1.857.000
Avskrivning -67.000 -26.000 -26.000 -23.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -301.000 -309.000 -199.000 -176.000
Driftskostnader -3.055.000 -2.757.000 -1.963.000 -2.507.000 -2.094.000
Driftsresultat 1.336.000 1.254.000 737.000 651.000 613.000
Finansinntekter 6.000 5.000 3.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -4.000 -1.000 6.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.039.000 977.000 579.000 504.000 468.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 4.000 7.000 7.000
Fast eiendom 264.000 281.000 297.000 313.000 330.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 635.000 18.000 28.000 37.000 29.000
Sum varige driftsmidler 899.000 299.000 325.000 351.000 358.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 899.000 306.000 329.000 357.000 365.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 592.000 1.684.000 729.000 621.000 720.000
Andre fordringer 19.000 44.000 39.000 52.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.331.000 725.000 139.000 1.716.000 1.142.000
Sum omløpsmidler 2.942.000 2.454.000 907.000 2.389.000 1.864.000
Sum eiendeler 3.841.000 2.760.000 1.236.000 2.746.000 2.229.000
Sum opptjent egenkapital 2.495.000 1.456.000 479.000 1.837.000 1.333.000
Sum egenkapital 2.582.000 1.543.000 566.000 1.987.000 1.483.000
Sum avsetninger til forpliktelser 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 26.000 45.000 40.000 36.000
Betalbar skatt 270.000 278.000 161.000 151.000 149.000
Skyldig offentlige avgifter 333.000 470.000 224.000 270.000 247.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 424.000 442.000 239.000 299.000 313.000
Sum kortsiktig gjeld 1.039.000 1.216.000 670.000 760.000 746.000
Sum gjeld og egenkapital 3.841.000 2.759.000 1.236.000 2.747.000 2.229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.903.000 1.238.000 237.000 1.629.000 1.118.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.0 1.4 3.1 2.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.0 1.4 3.1 2.5
Soliditet 67.2 55.9 45.8 72.3 66.5
Resultatgrad 30.4 31.3 27.3 20.6 22.6
Rentedekningsgrad 334.0 1.254.0 6
Gjeldsgrad 0.5 0.8 1.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 34.8 45.5 60.1 23.9 27.6
Signatur
11.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex