Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Bowling As
Juridisk navn:  Panorama Bowling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71252188
Verftsgata 10 Verftsgata 10 Fax:
6416 Molde 6416 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 815022262
Aksjekapital: 750.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 2/13/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Romsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.39%
Resultat  
  
77.66%
Egenkapital  
  
-1.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.245.000 3.811.000 5.031.000 4.957.000 4.868.000
Resultat: -21.000 -94.000 -163.000 26.000 39.000
Egenkapital: 805.000 821.000 895.000 1.022.000 1.003.000
Regnskap for  Panorama Bowling As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.245.000 3.811.000 5.031.000 4.957.000 4.868.000
Driftskostnader -4.266.000 -3.905.000 -5.192.000 -4.931.000 -4.828.000
Driftsresultat -21.000 -94.000 -162.000 26.000 39.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt -21.000 -94.000 -163.000 26.000 39.000
Skattekostnad 5.000 21.000 36.000 -7.000 -10.000
Årsresultat -16.000 -73.000 -127.000 19.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 375.000 515.000 653.000 697.000 828.000
Sum omløpsmidler 839.000 622.000 692.000 859.000 703.000
Sum eiendeler 1.214.000 1.137.000 1.345.000 1.556.000 1.531.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 71.000 145.000 272.000 253.000
Sum egenkapital 805.000 821.000 895.000 1.022.000 1.003.000
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 316.000 451.000 506.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 1.137.000 1.346.000 1.556.000 1.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.047.000 3.474.000 5.023.000 4.945.000 4.847.000
Andre inntekter 198.000 337.000 8.000 11.000 21.000
Driftsinntekter 4.245.000 3.811.000 5.031.000 4.957.000 4.868.000
Varekostnad -709.000 -534.000 -838.000 -863.000 -874.000
Lønninger -2.087.000 -1.700.000 -2.527.000 -2.439.000 -2.336.000
Avskrivning -156.000 -156.000 -140.000 -134.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.314.000 -1.515.000 -1.687.000 -1.495.000 -1.498.000
Driftskostnader -4.266.000 -3.905.000 -5.192.000 -4.931.000 -4.828.000
Driftsresultat -21.000 -94.000 -162.000 26.000 39.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -16.000 -73.000 -127.000 19.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 23.000 18.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 351.000 496.000 622.000 641.000 740.000
Sum varige driftsmidler 351.000 496.000 622.000 641.000 740.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 23.000 56.000 88.000
Sum anleggsmidler 375.000 515.000 653.000 697.000 828.000
Varebeholdning 121.000 114.000 136.000 124.000 135.000
Kundefordringer 23.000 46.000 102.000 88.000
Andre fordringer 48.000 82.000 18.000 20.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 670.000 402.000 493.000 613.000 461.000
Sum omløpsmidler 839.000 622.000 692.000 859.000 703.000
Sum eiendeler 1.214.000 1.137.000 1.345.000 1.556.000 1.531.000
Sum opptjent egenkapital 55.000 71.000 145.000 272.000 253.000
Sum egenkapital 805.000 821.000 895.000 1.022.000 1.003.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 28.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 28.000 34.000
Leverandørgjeld 27.000 44.000 36.000 55.000 66.000
Betalbar skatt 0 13.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 172.000 137.000 216.000 245.000 239.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 210.000 135.000 199.000 193.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 409.000 316.000 451.000 506.000 493.000
Sum gjeld og egenkapital 1.214.000 1.137.000 1.346.000 1.556.000 1.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 306.000 241.000 353.000 210.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.0 1.5 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.2 1.5 1.2
Soliditet 66.3 72.2 66.5 65.7 65.6
Resultatgrad -0.5 -2.5 -3.2 0.5 0.8
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.7 -8.3 1.7 2.6
Signatur
25.02.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex