Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Panorama Auto Verksted As
Juridisk navn:  Panorama Auto Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95103200
Floodmyrvegen 14 Floodmyrvegen 14 Fax:
3946 Porsgrunn 3946 Porsgrunn
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 919001623
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Grenland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.56%
Resultat  
  
-126.73%
Egenkapital  
  
-950%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.884.000 3.906.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Resultat: -229.000 -101.000 101.000 8.000 -122.000
Egenkapital: -252.000 -24.000 77.000 -24.000 -32.000
Regnskap for  Panorama Auto Verksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.884.000 3.906.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Driftskostnader -4.082.000 -3.947.000 -2.836.000 -1.893.000 -625.000
Driftsresultat -198.000 -41.000 135.000 40.000 -122.000
Finansinntekter 12.000 2.000 0 0
Finanskostnader -43.000 -60.000 -36.000 -32.000 0
Finans -31.000 -60.000 -34.000 -32.000 0
Resultat før skatt -229.000 -101.000 101.000 8.000 -122.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -229.000 -101.000 101.000 8.000 -122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 133.000 163.000 189.000 234.000 66.000
Sum omløpsmidler 956.000 986.000 903.000 476.000 113.000
Sum eiendeler 1.089.000 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -343.000 -114.000 -13.000 -114.000 -122.000
Sum egenkapital -252.000 -24.000 77.000 -24.000 -32.000
Sum langsiktig gjeld 664.000 762.000 635.000 444.000 0
Sum kortsiktig gjeld 678.000 411.000 380.000 290.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.089.000 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.884.000 3.900.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Andre inntekter 6.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.884.000 3.906.000 2.971.000 1.932.000 503.000
Varekostnad -1.583.000 -1.736.000 -1.258.000 -938.000 -321.000
Lønninger -1.457.000 -1.271.000 -640.000 -192.000 -1.000
Avskrivning -29.000 -36.000 -45.000 -25.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -993.000 -903.000 -895.000 -737.000 -328.000
Driftskostnader -4.082.000 -3.947.000 -2.836.000 -1.893.000 -625.000
Driftsresultat -198.000 -41.000 135.000 40.000 -122.000
Finansinntekter 12.000 2.000 0 0
Finanskostnader -43.000 -60.000 -36.000 -32.000 0
Finans -31.000 -60.000 -34.000 -32.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -229.000 -101.000 101.000 8.000 -122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 64.000 74.000 93.000 116.000 0
Driftsløsøre 52.000 71.000 88.000 110.000 66.000
Sum varige driftsmidler 116.000 145.000 181.000 226.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 8.000 7.000 0
Sum anleggsmidler 133.000 163.000 189.000 234.000 66.000
Varebeholdning 766.000 786.000 564.000 322.000 42.000
Kundefordringer 100.000 87.000 232.000 21.000 8.000
Andre fordringer 65.000 0 0 24.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.000 113.000 107.000 133.000 38.000
Sum omløpsmidler 956.000 986.000 903.000 476.000 113.000
Sum eiendeler 1.089.000 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Sum opptjent egenkapital -343.000 -114.000 -13.000 -114.000 -122.000
Sum egenkapital -252.000 -24.000 77.000 -24.000 -32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 664.000 762.000 635.000 444.000 0
Leverandørgjeld 195.000 126.000 205.000 166.000 19.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 257.000 127.000 120.000 37.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 158.000 55.000 86.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 678.000 411.000 380.000 290.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 1.089.000 1.149.000 1.092.000 710.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.000 575.000 523.000 186.000 -98.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.4 2.4 1.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.9 0.5 0.3
Soliditet -23.1 -2.1 7.1 -3.4 -17.9
Resultatgrad -5.1 -1.0 4.5 2.1 -24.3
Rentedekningsgrad -4.6 -0.7 3.8 1.3
Gjeldsgrad -5.3 -48.9 13.2 -30.6 -6.6
Total kapitalrentabilitet -17.1 -3.6 12.5 5.6 -68.2
Signatur
16.05.2017
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex