Panorama Auto As
Juridisk navn:  Panorama Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48201848
Europaveien 870 Europaveien 870 Fax:
3967 Stathelle 3967 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 917593477
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/26/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
86.62%
Resultat  
  
432.83%
Egenkapital  
  
1080.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.830.000 10.090.000 13.777.000 7.417.000 2.178.000
Resultat: 882.000 -265.000 5.000 -39.000 16.000
Egenkapital: 647.000 -66.000 23.000 18.000 58.000
Regnskap for  Panorama Auto As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.830.000 10.090.000 13.777.000 7.417.000 2.178.000
Driftskostnader -17.824.000 -10.245.000 -13.740.000 -7.442.000 -2.163.000
Driftsresultat 1.005.000 -155.000 37.000 -25.000 16.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -114.000 -32.000 -15.000 0
Finans -124.000 -110.000 -32.000 -15.000 0
Resultat før skatt 882.000 -265.000 5.000 -39.000 16.000
Skattekostnad -169.000 39.000 0 0 -3.000
Årsresultat 713.000 -227.000 5.000 -39.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 694.000 794.000 33.000 43.000 0
Sum omløpsmidler 4.518.000 3.581.000 3.337.000 731.000 433.000
Sum eiendeler 5.212.000 4.375.000 3.370.000 774.000 433.000
Sum opptjent egenkapital 460.000 -253.000 -27.000 -32.000 8.000
Sum egenkapital 647.000 -66.000 23.000 18.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 3.462.000 4.115.000 3.100.000 500.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 1.103.000 326.000 246.000 256.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 5.212.000 4.375.000 3.369.000 774.000 433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.563.000 9.763.000 13.621.000 7.417.000 2.178.000
Andre inntekter 267.000 327.000 155.000 0 0
Driftsinntekter 18.830.000 10.090.000 13.777.000 7.417.000 2.178.000
Varekostnad -15.621.000 -8.732.000 -12.631.000 -6.651.000 -2.126.000
Lønninger -852.000 -584.000 -568.000 -212.000 0
Avskrivning -29.000 -19.000 -10.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.322.000 -910.000 -531.000 -571.000 -37.000
Driftskostnader -17.824.000 -10.245.000 -13.740.000 -7.442.000 -2.163.000
Driftsresultat 1.005.000 -155.000 37.000 -25.000 16.000
Finansinntekter 4.000 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -114.000 -32.000 -15.000 0
Finans -124.000 -110.000 -32.000 -15.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 713.000 -227.000 5.000 -39.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 500.000 0 0 0
Maskiner anlegg 136.000 23.000 33.000 43.000 0
Driftsløsøre 76.000 64.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 211.000 586.000 33.000 43.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 483.000 208.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 694.000 794.000 33.000 43.000 0
Varebeholdning 4.202.000 3.062.000 2.629.000 627.000 330.000
Kundefordringer 82.000 46.000 141.000 79.000 0
Andre fordringer 111.000 103.000 63.000 29.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 122.000 194.000 505.000 0 79.000
Sum omløpsmidler 4.518.000 3.581.000 3.337.000 731.000 433.000
Sum eiendeler 5.212.000 4.375.000 3.370.000 774.000 433.000
Sum opptjent egenkapital 460.000 -253.000 -27.000 -32.000 8.000
Sum egenkapital 647.000 -66.000 23.000 18.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.462.000 4.115.000 3.100.000 500.000 361.000
Leverandørgjeld 629.000 169.000 33.000 202.000 12.000
Betalbar skatt 161.000 0 0 0 3.000
Skyldig offentlige avgifter 59.000 22.000 27.000 10.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254.000 134.000 187.000 43.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.103.000 326.000 246.000 256.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 5.212.000 4.375.000 3.369.000 774.000 433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.415.000 3.255.000 3.091.000 475.000 419.000
Likviditetsgrad 1 4.1 11 13. 2.9 30.
Likviditetsgrad 2 0.3 1.6 2.9 0.4 7.4
Soliditet 12.4 -1.5 0.7 2.3 13.4
Resultatgrad 5.3 -1.5 0.3 -0.3 0.7
Rentedekningsgrad 8.1 -1.4 1.2 -1.7
Gjeldsgrad 7.1 -67.3 145.5 4 6.5
Total kapitalrentabilitet 19.3 -3.5 1.1 -3.2 3.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex