Othello AS
Juridisk navn:  Othello AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Svein Frode Eggesbø Notøy c/o Svein Frode Eggesbø Notøy Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 989174614
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fokus Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-85.64%
Egenkapital  
  
-8.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 191.000 1.330.000 161.000 -270.000 -200.000
Egenkapital: 3.198.000 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000
Regnskap for  Othello AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -58.000 -32.000 -148.000 -360.000 -39.000
Driftsresultat -58.000 -32.000 -148.000 -360.000 -39.000
Finansinntekter 338.000 1.427.000 372.000 460.000 -125.000
Finanskostnader -89.000 -65.000 -63.000 -371.000 -36.000
Finans 249.000 1.362.000 309.000 89.000 -161.000
Resultat før skatt 191.000 1.330.000 161.000 -270.000 -200.000
Skattekostnad 17.000 -15.000 13.000 138.000 7.000
Årsresultat 208.000 1.315.000 175.000 -132.000 -193.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.020.000 1.125.000 971.000 1.064.000 1.237.000
Sum omløpsmidler 2.678.000 2.364.000 1.204.000 936.000 895.000
Sum eiendeler 3.698.000 3.489.000 2.175.000 2.000.000 2.132.000
Sum opptjent egenkapital 3.098.000 3.389.000 2.074.000 1.900.000 2.032.000
Sum egenkapital 3.198.000 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 500.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.698.000 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.000 -3.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -100.000 -317.000 0
Andre driftskostnader -55.000 -29.000 -48.000 -43.000 -39.000
Driftskostnader -58.000 -32.000 -148.000 -360.000 -39.000
Driftsresultat -58.000 -32.000 -148.000 -360.000 -39.000
Finansinntekter 338.000 1.427.000 372.000 460.000 -125.000
Finanskostnader -89.000 -65.000 -63.000 -371.000 -36.000
Finans 249.000 1.362.000 309.000 89.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Årsresultat 208.000 1.315.000 175.000 -132.000 -193.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 186.000 169.000 184.000 171.000 33.000
Fast eiendom 400.000 400.000 400.000 500.000 817.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 400.000 400.000 400.000 500.000 817.000
Sum finansielle anleggsmidler 434.000 556.000 387.000 393.000 387.000
Sum anleggsmidler 1.020.000 1.125.000 971.000 1.064.000 1.237.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 218.000 0 0 0
Sum investeringer 1.386.000 1.484.000 294.000 266.000 373.000
Kasse, bank 1.291.000 663.000 910.000 669.000 522.000
Sum omløpsmidler 2.678.000 2.364.000 1.204.000 936.000 895.000
Sum eiendeler 3.698.000 3.489.000 2.175.000 2.000.000 2.132.000
Sum opptjent egenkapital 3.098.000 3.389.000 2.074.000 1.900.000 2.032.000
Sum egenkapital 3.198.000 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 500.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.698.000 3.489.000 2.174.000 2.000.000 2.132.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.178.000 2.364.000 1.204.000 936.000 895.000
Likviditetsgrad 1 5.4
Likviditetsgrad 2 5.4 0 0 0 0.0
Soliditet 86.5 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.5 -2.3 -4.6
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.6 4 10.3 5 -7.7
Signatur
16.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex