Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ossi Holding As
Juridisk navn:  Ossi Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
St.Hansveien 17 St.Hansveien 17 Fax:
4816 Kolbjørnsvik 4816 Kolbjørnsvik
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 920014003
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-141.18%
Egenkapital  
  
-0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -41.000 -17.000
Egenkapital: 20.053.000 20.103.000
Regnskap for  Ossi Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -47.000 -17.000
Driftsresultat -47.000 -17.000
Finansinntekter 6.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 6.000 0
Resultat før skatt -41.000 -17.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -41.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.661.000 3.230.000
Sum omløpsmidler 627.000 20.107.000
Sum eiendeler 21.288.000 23.337.000
Sum opptjent egenkapital 0 -17.000
Sum egenkapital 20.053.000 20.103.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 3.234.000
Sum gjeld og egenkapital 21.288.000 23.337.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -17.000
Driftskostnader -47.000 -17.000
Driftsresultat -47.000 -17.000
Finansinntekter 6.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 6.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -41.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.661.000 3.230.000
Sum anleggsmidler 20.661.000 3.230.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 20.100.000
Sum investeringer 401.000 0
Kasse, bank 226.000 7.000
Sum omløpsmidler 627.000 20.107.000
Sum eiendeler 21.288.000 23.337.000
Sum opptjent egenkapital 0 -17.000
Sum egenkapital 20.053.000 20.103.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.235.000 3.234.000
Sum kortsiktig gjeld 1.235.000 3.234.000
Sum gjeld og egenkapital 21.288.000 23.337.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -608.000 16.873.000
Likviditetsgrad 1 0.5 6.2
Likviditetsgrad 2 0.5 6.2
Soliditet 94.2 86.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.2 -0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex