Oss Norge As
Juridisk navn:  Oss Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1602 Grønland 67 Fax:
3007 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 919439734
Aksjekapital: 6.000.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/7/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-298.99%
Egenkapital  
  
-26.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 999.000 1.454.000
Resultat: -16.215.000 -4.064.000 -2.597.000
Egenkapital: 12.061.000 16.483.000 6.018.000
Regnskap for  Oss Norge As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 999.000 1.454.000
Driftskostnader -16.305.000 -5.133.000 -4.077.000
Driftsresultat -16.305.000 -4.134.000 -2.623.000
Finansinntekter 99.000 72.000 26.000
Finanskostnader -9.000 -2.000 0
Finans 90.000 70.000 26.000
Resultat før skatt -16.215.000 -4.064.000 -2.597.000
Skattekostnad 3.792.000 1.028.000 615.000
Årsresultat -12.422.000 -3.036.000 -1.982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.343.000 3.079.000 615.000
Sum omløpsmidler 10.054.000 14.706.000 6.204.000
Sum eiendeler 15.397.000 17.785.000 6.819.000
Sum opptjent egenkapital -17.440.000 -5.018.000 -1.982.000
Sum egenkapital 12.061.000 16.483.000 6.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.336.000 1.302.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 15.397.000 17.785.000 6.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 999.000 1.454.000
Driftsinntekter 0 999.000 1.454.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.765.000 -2.130.000 -4.000
Avskrivning -2.219.000 -101.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.321.000 -2.902.000 -4.073.000
Driftskostnader -16.305.000 -5.133.000 -4.077.000
Driftsresultat -16.305.000 -4.134.000 -2.623.000
Finansinntekter 99.000 72.000 26.000
Finanskostnader -9.000 -2.000 0
Finans 90.000 70.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -12.422.000 -3.036.000 -1.982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.329.000 0 615.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.014.000 3.079.000 0
Sum varige driftsmidler 1.014.000 3.079.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.343.000 3.079.000 615.000
Varebeholdning 390.000 0 0
Kundefordringer 0 0 1.290.000
Andre fordringer 5.927.000 8.051.000 639.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.736.000 6.655.000 4.275.000
Sum omløpsmidler 10.054.000 14.706.000 6.204.000
Sum eiendeler 15.397.000 17.785.000 6.819.000
Sum opptjent egenkapital -17.440.000 -5.018.000 -1.982.000
Sum egenkapital 12.061.000 16.483.000 6.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.348.000 1.204.000 801.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 439.000 -188.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 549.000 286.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.336.000 1.302.000 801.000
Sum gjeld og egenkapital 15.397.000 17.785.000 6.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.718.000 13.404.000 5.403.000
Likviditetsgrad 1 3 11.3 7.7
Likviditetsgrad 2 2.9 11.3 7.7
Soliditet 78.3 92.7 88.3
Resultatgrad -413.8 -180.4
Rentedekningsgrad -1811.7
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -105.3 -22.8 -38.1
Signatur
09.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP,
ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex