Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss Holding As
Juridisk navn:  Oss Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrivegen 4B Industrivegen 4B Fax:
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 920423353
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/11/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Din Regnskapslos As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-97.22%
Egenkapital  
  
2.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 73.000 2.628.000
Egenkapital: 2.707.000 2.647.000
Regnskap for  Oss Holding As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -27.000 -19.000
Driftsresultat -27.000 -19.000
Finansinntekter 90.000 2.647.000
Finanskostnader 10.000 0
Finans 100.000 2.647.000
Resultat før skatt 73.000 2.628.000
Skattekostnad -14.000 -5.000
Årsresultat 59.000 2.623.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.251.000 3.296.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 809.000
Sum eiendeler 8.123.000 4.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.682.000 2.623.000
Sum egenkapital 2.707.000 2.647.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.417.000 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 8.123.000 4.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -19.000
Driftskostnader -27.000 -19.000
Driftsresultat -27.000 -19.000
Finansinntekter 90.000 2.647.000
Finanskostnader 10.000 0
Finans 100.000 2.647.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 59.000 2.623.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.251.000 3.296.000
Sum anleggsmidler 6.251.000 3.296.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 70.000 60.000
Kasse, bank 1.802.000 749.000
Sum omløpsmidler 1.872.000 809.000
Sum eiendeler 8.123.000 4.105.000
Sum opptjent egenkapital 2.682.000 2.623.000
Sum egenkapital 2.707.000 2.647.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.400.000 1.400.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000
Betalbar skatt 14.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.417.000 1.458.000
Sum gjeld og egenkapital 8.123.000 4.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 455.000 -649.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.6
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6
Soliditet 33.3 64.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2.7
Gjeldsgrad 2 0.6
Total kapitalrentabilitet 0.8 6
Signatur
19.02.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex