Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss Gruppen As
Juridisk navn:  Oss Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41300932
Slemmestadveien 386 Slemmestadveien 386 Fax: 85036590
1390 Vollen 1390 Vollen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 889192542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
89.17%
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 111.000 0 0 408.000 337.000
Resultat: -124.000 -1.145.000 -530.000 22.004.000 1.527.000
Egenkapital: 4.240.000 4.241.000 5.386.000 15.416.000 2.830.000
Regnskap for  Oss Gruppen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 111.000 0 0 408.000 337.000
Driftskostnader -250.000 -381.000 -88.000 -382.000 -213.000
Driftsresultat -139.000 -381.000 -88.000 26.000 124.000
Finansinntekter 15.000 0 4.000 22.016.000 1.561.000
Finanskostnader 0 -764.000 -446.000 -38.000 -158.000
Finans 15.000 -764.000 -442.000 21.978.000 1.403.000
Resultat før skatt -124.000 -1.145.000 -530.000 22.004.000 1.527.000
Skattekostnad 0 0 0 -19.000 -14.000
Årsresultat -124.000 -1.145.000 -530.000 21.986.000 1.513.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 587.000 315.000 10.059.000 10.500.000 4.706.000
Sum omløpsmidler 3.677.000 3.989.000 366.000 4.967.000 2.068.000
Sum eiendeler 4.264.000 4.304.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000
Sum opptjent egenkapital 4.099.000 4.100.000 5.245.000 15.275.000 2.689.000
Sum egenkapital 4.240.000 4.241.000 5.386.000 15.416.000 2.830.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.656.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 62.000 5.039.000 51.000 1.288.000
Sum gjeld og egenkapital 4.265.000 4.303.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.000 0 0 134.000 0
Andre inntekter 100.000 0 0 274.000 337.000
Driftsinntekter 111.000 0 0 408.000 337.000
Varekostnad -11.000 0 0 0 0
Lønninger 0 -12.000 0 -64.000 -64.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -369.000 -88.000 -318.000 -149.000
Driftskostnader -250.000 -381.000 -88.000 -382.000 -213.000
Driftsresultat -139.000 -381.000 -88.000 26.000 124.000
Finansinntekter 15.000 0 4.000 22.016.000 1.561.000
Finanskostnader 0 -764.000 -446.000 -38.000 -158.000
Finans 15.000 -764.000 -442.000 21.978.000 1.403.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.000.000 0 0
Årsresultat -124.000 -1.145.000 -530.000 21.986.000 1.513.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 4.266.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 354.000 315.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 354.000 315.000 0 0 4.266.000
Sum finansielle anleggsmidler 234.000 0 10.059.000 10.500.000 441.000
Sum anleggsmidler 587.000 315.000 10.059.000 10.500.000 4.706.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 100.000 0 0 7.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 118.000
Sum investeringer 0 0 0 68.000 208.000
Kasse, bank 3.455.000 3.989.000 366.000 4.892.000 241.000
Sum omløpsmidler 3.677.000 3.989.000 366.000 4.967.000 2.068.000
Sum eiendeler 4.264.000 4.304.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000
Sum opptjent egenkapital 4.099.000 4.100.000 5.245.000 15.275.000 2.689.000
Sum egenkapital 4.240.000 4.241.000 5.386.000 15.416.000 2.830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 2.656.000
Leverandørgjeld 10.000 48.000 22.000 21.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 19.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 7.000
Utbytte 0 0 -5.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 14.000 17.000 11.000 1.265.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 62.000 5.039.000 51.000 1.288.000
Sum gjeld og egenkapital 4.265.000 4.303.000 10.425.000 15.467.000 6.774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.652.000 3.927.000 -4.673.000 4.916.000 780.000
Likviditetsgrad 1 147.1 64.3 0.1 97.4 1.6
Likviditetsgrad 2 147.1 64.3 0.1 97.4 1.7
Soliditet 99.4 98.6 51.7 99.7 41.8
Resultatgrad -125.2 6.4 36.8
Rentedekningsgrad -0.5 -0.2 0.7 10.7
Gjeldsgrad 0 0 0.9 0 1.4
Total kapitalrentabilitet -2.9 -8.9 -0.8 142.5 24.9
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
03.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
SCHEEL SETERENG GRO
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex