Oss Forenede Invest AS
Juridisk navn:  Oss Forenede Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45296999
Daugstadvegen 445 Holgerslystveien 9 Fax:
6392 Vikebukt 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989193813
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Pravda Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
462.5%
Egenkapital  
  
5.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 180.000 32.000 93.000 116.000 117.000
Egenkapital: 3.552.000 3.372.000 3.372.000 3.372.000 3.355.000
Regnskap for  Oss Forenede Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -15.000 -13.000 -16.000 -14.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -13.000 -16.000 -14.000
Finansinntekter 311.000 118.000 144.000 156.000 197.000
Finanskostnader -114.000 -71.000 -38.000 -24.000 -66.000
Finans 197.000 47.000 106.000 132.000 131.000
Resultat før skatt 180.000 32.000 93.000 116.000 117.000
Skattekostnad 0 -7.000 -22.000 -24.000 -32.000
Årsresultat 180.000 24.000 70.000 91.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.632.000 3.492.000 1.585.000 1.683.000 1.782.000
Sum omløpsmidler 5.601.000 7.685.000 7.597.000 7.466.000 7.961.000
Sum eiendeler 11.233.000 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000
Sum opptjent egenkapital 2.335.000 2.155.000 2.155.000 2.155.000 2.138.000
Sum egenkapital 3.552.000 3.372.000 3.372.000 3.372.000 3.355.000
Sum langsiktig gjeld 94.000 99.000 67.000 75.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 7.586.000 7.706.000 5.743.000 5.702.000 6.335.000
Sum gjeld og egenkapital 11.232.000 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -15.000 -13.000 -16.000 -14.000
Driftskostnader -17.000 -15.000 -13.000 -16.000 -14.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -13.000 -16.000 -14.000
Finansinntekter 311.000 118.000 144.000 156.000 197.000
Finanskostnader -114.000 -71.000 -38.000 -24.000 -66.000
Finans 197.000 47.000 106.000 132.000 131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 180.000 24.000 70.000 91.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.632.000 3.492.000 1.585.000 1.683.000 1.782.000
Sum anleggsmidler 5.632.000 3.492.000 1.585.000 1.683.000 1.782.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.597.000 7.674.000 7.592.000 7.448.000 7.947.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 11.000 5.000 18.000 14.000
Sum omløpsmidler 5.601.000 7.685.000 7.597.000 7.466.000 7.961.000
Sum eiendeler 11.233.000 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000
Sum opptjent egenkapital 2.335.000 2.155.000 2.155.000 2.155.000 2.138.000
Sum egenkapital 3.552.000 3.372.000 3.372.000 3.372.000 3.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 32.000 93.000 98.000 117.000
Sum langsiktig gjeld 94.000 99.000 67.000 75.000 53.000
Leverandørgjeld 0 0 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.586.000 7.674.000 5.641.000 5.604.000 6.218.000
Sum kortsiktig gjeld 7.586.000 7.706.000 5.743.000 5.702.000 6.335.000
Sum gjeld og egenkapital 11.232.000 11.177.000 9.182.000 9.149.000 9.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.985.000 -21.000 1.854.000 1.764.000 1.626.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1 1.3 1.3 1.3
Soliditet 31.6 30.2 36.7 36.9 34.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.2 -0.3 -0.7 2.8
Gjeldsgrad 2.2 2.3 1.7 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 2.6 0.9 1.4 1.5 1.9
Signatur
26.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex