Oss Eigedom As
Juridisk navn:  Oss Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90831684
Valestrandsvegen 197 Valestrandsvegen 197 Fax:
5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 916003412
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-31.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 240.000 240.000 240.000 240.000 0
Resultat: 26.000 52.000 98.000 112.000 -122.000
Egenkapital: 162.000 236.000 200.000 129.000 48.000
Regnskap for  Oss Eigedom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 0
Driftskostnader -215.000 -188.000 -142.000 -127.000 -122.000
Driftsresultat 25.000 51.000 98.000 112.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 26.000 52.000 98.000 112.000 -122.000
Skattekostnad -100.000 -16.000 -27.000 -31.000 91.000
Årsresultat -74.000 36.000 71.000 81.000 -31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.182.000 1.382.000 1.264.000 1.353.000 1.442.000
Sum omløpsmidler 340.000 322.000 414.000 253.000 137.000
Sum eiendeler 1.522.000 1.704.000 1.678.000 1.606.000 1.579.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 206.000 170.000 99.000 18.000
Sum egenkapital 162.000 236.000 200.000 129.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.437.000 1.437.000 1.437.000 1.513.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 31.000 42.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.522.000 1.704.000 1.679.000 1.606.000 1.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 240.000 240.000 240.000 0
Andre inntekter 240.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 240.000 240.000 240.000 240.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -115.000 -106.000 -93.000 -93.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -82.000 -49.000 -34.000 0
Driftskostnader -215.000 -188.000 -142.000 -127.000 -122.000
Driftsresultat 25.000 51.000 98.000 112.000 -122.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 57.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -74.000 36.000 71.000 81.000 -31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 84.000 81.000 76.000 72.000
Fast eiendom 1.123.000 1.224.000 1.095.000 1.173.000 1.252.000
Maskiner anlegg 59.000 74.000 88.000 103.000 118.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.182.000 1.297.000 1.183.000 1.276.000 1.370.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.182.000 1.382.000 1.264.000 1.353.000 1.442.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 12.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 328.000 322.000 414.000 253.000 60.000
Sum omløpsmidler 340.000 322.000 414.000 253.000 137.000
Sum eiendeler 1.522.000 1.704.000 1.678.000 1.606.000 1.579.000
Sum opptjent egenkapital 132.000 206.000 170.000 99.000 18.000
Sum egenkapital 162.000 236.000 200.000 129.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.339.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.437.000 1.437.000 1.437.000 1.513.000
Leverandørgjeld 4.000 5.000 3.000 5.000 0
Betalbar skatt 16.000 19.000 32.000 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 7.000 7.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 1.360.000 31.000 42.000 40.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.522.000 1.704.000 1.679.000 1.606.000 1.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.020.000 291.000 372.000 213.000 120.000
Likviditetsgrad 1 0.3 10.4 9.9 6.3 8.1
Likviditetsgrad 2 0.3 10.4 9.9 6.3 8.1
Soliditet 10.6 13.8 11.9 8 3.0
Resultatgrad 10.4 21.3 40.8 46.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 8.4 6.2 7.4 11.4 31.9
Total kapitalrentabilitet 1.6 3 5.8 7 -7.7
Signatur
16.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex