Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Oss2 Eiendom As
Juridisk navn:  Oss2 Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95102017
Postboks 228 Torshov Ammerudveien 111K Fax:
0413 Oslo 958 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 891317662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Delib Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.21%
Resultat  
  
158.43%
Egenkapital  
  
6.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.050.000 1.423.000 5.794.000 4.993.000 3.433.000
Resultat: 460.000 178.000 1.384.000 523.000 460.000
Egenkapital: 5.790.000 5.414.000 5.300.000 4.250.000 3.842.000
Regnskap for  Oss2 Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.050.000 1.423.000 5.794.000 4.993.000 3.433.000
Driftskostnader -307.000 -1.048.000 -4.269.000 -4.185.000 -2.915.000
Driftsresultat 744.000 375.000 1.526.000 808.000 519.000
Finansinntekter 1.000 8.000 5.000 3.000 0
Finanskostnader -284.000 -205.000 -147.000 -288.000 -60.000
Finans -283.000 -197.000 -142.000 -285.000 -60.000
Resultat før skatt 460.000 178.000 1.384.000 523.000 460.000
Skattekostnad -85.000 -63.000 -334.000 -114.000 -149.000
Årsresultat 376.000 114.000 1.050.000 409.000 311.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.713.000 11.763.000 7.926.000 7.958.000 7.597.000
Sum omløpsmidler 798.000 875.000 2.144.000 1.775.000 1.221.000
Sum eiendeler 12.511.000 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.818.000
Sum opptjent egenkapital 5.683.000 5.307.000 5.193.000 4.143.000 3.735.000
Sum egenkapital 5.790.000 5.414.000 5.300.000 4.250.000 3.842.000
Sum langsiktig gjeld 6.601.000 7.018.000 3.628.000 3.955.000 4.153.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 206.000 1.142.000 1.528.000 824.000
Sum gjeld og egenkapital 12.511.000 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 605.000 5.218.000 3.992.000 3.018.000
Andre inntekter 1.050.000 817.000 576.000 1.001.000 415.000
Driftsinntekter 1.050.000 1.423.000 5.794.000 4.993.000 3.433.000
Varekostnad 0 -64.000 -533.000 -569.000 -349.000
Lønninger 0 -516.000 -3.220.000 -2.549.000 -1.951.000
Avskrivning 0 -50.000 -78.000 -107.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -307.000 -418.000 -438.000 -960.000 -508.000
Driftskostnader -307.000 -1.048.000 -4.269.000 -4.185.000 -2.915.000
Driftsresultat 744.000 375.000 1.526.000 808.000 519.000
Finansinntekter 1.000 8.000 5.000 3.000 0
Finanskostnader -284.000 -205.000 -147.000 -288.000 -60.000
Finans -283.000 -197.000 -142.000 -285.000 -60.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 376.000 114.000 1.050.000 409.000 311.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 23.000 18.000 0
Fast eiendom 11.680.000 11.680.000 7.761.000 7.761.000 7.310.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 50.000 100.000 177.000 284.000
Sum varige driftsmidler 11.680.000 11.730.000 7.860.000 7.938.000 7.594.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 43.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 11.713.000 11.763.000 7.926.000 7.958.000 7.597.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 48.000 399.000 456.000 490.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 798.000 828.000 1.745.000 1.316.000 706.000
Sum omløpsmidler 798.000 875.000 2.144.000 1.775.000 1.221.000
Sum eiendeler 12.511.000 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.818.000
Sum opptjent egenkapital 5.683.000 5.307.000 5.193.000 4.143.000 3.735.000
Sum egenkapital 5.790.000 5.414.000 5.300.000 4.250.000 3.842.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.601.000 7.018.000 3.628.000 3.955.000 4.153.000
Leverandørgjeld 11.000 28.000 42.000 42.000 -47.000
Betalbar skatt 85.000 40.000 340.000 154.000 127.000
Skyldig offentlige avgifter 0 10.000 326.000 622.000 233.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 128.000 435.000 710.000 511.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 206.000 1.142.000 1.528.000 824.000
Sum gjeld og egenkapital 12.511.000 12.638.000 10.070.000 9.733.000 8.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 669.000 1.002.000 247.000 397.000
Likviditetsgrad 1 6.7 4.2 1.9 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 6.7 4.2 1.9 1.2 1.5
Soliditet 46.3 42.8 52.6 43.7 43.6
Resultatgrad 70.9 26.4 26.3 16.2 15.1
Rentedekningsgrad 2.6 1.8 10.4 2.8 8.7
Gjeldsgrad 1.2 1.3 0.9 1.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 6 3 15.2 8.3 5.9
Signatur
21.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex